null Open Universiteit moet rol pakken bij aanbod gratis online cursussen

OW_21eeuwseVaardigheden_10620_head_large.jpg
Digital Learning
Open Universiteit moet rol pakken bij aanbod gratis online cursussen
Open universiteiten moeten trouw blijven aan hun emancipatoire doelstelling om ieder mens de kans te geven hoger onderwijs te volgen. Daarom moeten ze, en de Nederlandse Open Universiteit voorop, een voortrekkersrol spelen als het gaat om het aanbieden van vrij toegankelijke leerstof. In het bijzonder als het gaat om MOOC's, gratis open online cursussen waar wereldwijd veel gebruik van wordt gemaakt. Het zou de overheid sieren om deze stap te stimuleren. Dit stelt prof. dr. Peter Sloep, emeritus hoogleraar Technology Enhanced Learning aan de Open Universiteit in zijn afscheidsrede op 20 mei 2016. De titel van zijn rede luidt: ‘Open Onderwijs, twee geloven op één kussen.'

Opkomst van MOOC's

Tot op heden bieden open universiteiten maar mondjesmaat gratis leerstof aan via internet. Wereldwijd zetten andere partijen daar sinds enkele jaren juist volop op in met ‘massive open online courses' (MOOC's). Hoewel de MOOC's gratis zijn, hebben sommige van deze partijen wel het doel winst te behalen. Bijvoorbeeld door het verkopen van gegevens van cursisten. Het niveau van deze MOOC's varieert ook enorm: van heel basale kennis tot kennis op hoger onderwijsniveau.

Maatschappelijke taak

‘De Open Universiteit zou dit soort cursussen moeten omarmen en ze moeten opnemen in het aanbod', stelt Sloep. Hij licht toe: ‘De doelstelling van MOOC's is identiek aan de maatschappelijk taak van open universiteiten: mensen die daarin geïnteresseerd zijn meer te leren over een onderwerp, ongeacht hun achtergrond en ongeacht waar zij wonen of wanneer zij willen studeren. En voor veel mensen is het volgen van een enkele cursus, de eerste stap op weg naar een opleiding. Ook dat sluit aan op de visie van de Open Universiteit. De kracht van MOOC's schuilt in hun flexibele, gratis en daarmee nog laagdrempeliger karakter.

Onderwijskundige state of the art

MOOC's zouden het onderwijs van de Open Universiteit daarom prima kunnen aanvullen en versterken. En de OU is met al haar kennis op het gebied van online afstandsonderwijs zonder twijfel in staat goede MOOC's te maken. Natuurlijk moeten deze dan wel onderwijskundig state of the art zijn, niet bedoeld zijn om geld te verdienen, en een breed emancipatoire doelstelling hebben. Het zou de politiek, die nooit te beroerd is zich met de OU te bemoeien, sieren als ze die emancipatoire taak die de OU zo zou kunnen blijven vervullen, ook financieel steunen.'

Oratie > Symposium > afscheidsrede

De afscheidsrede van prof. dr. Peter Sloep wordt voorafgegaan door de inaugurele rede van prof. dr. Marjan Vermeulen als hoogleraar Docentprofessionalisering en een symposium met als titel ‘Tussen droom en daad; experts bevraagd'. Dit symposium richt zich op de veranderingen in onze verwachtingen ten aanzien van onderwijs, onderwijsorganisaties en docenten. De oratie van Marjan Vermeulen start om 13.00 uur, het symposium om 14.00 uur en de afscheidsrede van Peter Sloep om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.

Over Peter Sloep

Peter B. Sloep (Amsterdam, 1950) studeerde biologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1983 als theoretisch bioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na post-doctorale studies aan Arizona State University (USA), de University of Guelph (Canada) en opnieuw de Rijksuniversiteit Groningen, werd hij in 1986 cursusontwikkelaar bij het leerstofgebied Natuurwetenschappen van de Open Universiteit. Hier was hij één van de grondleggers van het ‘virtueel bedrijf', een onderwijsleeromgeving voor authentiek, teamgebonden en projectgericht onderwijs, dat nog steeds in het onderwijs van de OU wordt gebruikt. In 1999 verruilde Sloep zijn positie van cursusontwikkelaar voor die van onderzoeker bij het Onderwijskundig Expertisecentrum van de Open Universiteit (OTEC). Van 2003 tot 2007 was hij bovendien part-time lector bij Fontys Hogescholen, waar hij een kenniskring leidde op het gebied van educatieve functies van ICT. Vanaf 2001, het jaar van de oprichting, was Sloep gedurende 10 jaar voorzitter van de NEN-commissie Leertechnologiestandaarden. In 2008 werd hij hoogleraar in Technologie-ondersteund onderwijs aan de Open Universiteit, waar hij een programma rond netwerkleren leidde. Ook was hij programmaleider bij het toenmalige Netherlands Laboratory for Lifelong Learning (NeLLL). In 2010 werd Sloep honorary professor bij de Caledonian Academy van Glasgow Caledonian University. In 2014 ten slotte werd hij voorzitter van de commissie van de examens van de faculteit Management, Science en Technology van de Open Universiteit.