null Open Universiteit ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Abstract_Ambassadeur_16050_head_large.jpg
Open Universiteit ondertekent intentieverklaring VN-verdrag
Op maandag 16 mei 2022 ondertekende rector magnificus Theo Bastiaens de intentieverklaring VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De Open Universiteit geeft met de ondertekening aan veel waarde te hechten aan het maken en behouden van toegankelijk en inclusief onderwijs voor elke student.

Inclusief onderwijs

De Open Universiteit zet zich sinds haar oprichting actief in om hoger onderwijs toegankelijker te maken. Inclusief onderwijs staat daarmee al hoog op de agenda. Met de ondertekening van de intentieverklaring inzake de rechten van personen met een handicap voor instellingen in het hoger onderwijs, wordt het belang van inclusief onderwijs nogmaals bekrachtigd.

Landelijke werkgroep VN-verdrag

Met het ondertekenen van de intentieverklaring VN-verdrag verbindt de Open Universiteit zich ook aan de landelijke werkgroep VN-verdrag. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle 22 meewerkende hoger onderwijsinstellingen. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de geformuleerde doelstellingen van het Verdrag binnen de eigen instelling worden behaald.

Ondertekening verdrag

Bij de ondertekening was prof. mr. Jenny Goldschmidt aanwezig die een gastlezing verzorgde en de discussie op gang bracht aan de hand van enkele uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. Elke van Doorn van Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) verzorgde een presentatie over de betekenis van inclusief onderwijs en de implementatie binnen de instelling. Bij de ondertekening waren ook studenten en medewerkers van de Open Universiteit aanwezig.

Op de foto: Rij 1: rector magnificus Theo Bastiaens en Elke van Doorn MA van Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO), Rij 2 v.l.n.r.: dr. ir. Sylvia Stuurman, Monique Monen (student), dr. Sylvia Gerhards, Saskia Boomsma (student), Eva Gubbels, Cleo Merckx, prof. dr. mr. Ronald Janse, Lidewij Radix MA, prof. mr. Jenny Goldschmidt.