null Internationaal project gaat op vijf proeflocaties 5e generatie warmte- en koudenetten installeren

NW_Science_D2Grids_15771_head_large.jpg
Duurzaamheid
Internationaal project gaat op vijf proeflocaties 5e generatie warmte- en koudenetten installeren
De vakgroep Science van de Open Universiteit (OU) is partner in D2GRIDS (Demand Driven Grids). Dit nieuwe Interreg North-West Europe project, gecoördineerd door Mijnwater BV gevestigd in Heerlen, heeft tot doel om 5e generatie warmte- en koudenetten (5GDHC)-netten in heel Europa uit te rollen. Vijf proeflocaties in Parijs-Saclay (FR), Bochum (DLD), Brunssum (NL), Glasgow en Nottingham (UK) gaan de 5GDHC-netten ontwikkelen.

De totale projectbegroting is 20,8 miljoen euro waarvan 11,6 miljoen euro gedekt wordt door Interreg fondsen. De OU participeert voor €400.000 in het project, waarvan €240.000 gedekt door Interreg. De projectduur is 3 jaar. Het onderzoeksproject past uitstekend binnen de jarenlange samenwerking van de OU met Mijnwater BV.

Wat is 5GDHC?

In tegenstelling tot de conventionele stadsverwarming is het thermische smart grid gebaseerd op lage temperaturen. Door een cluster van decentrale warmtepompen, dichtbij de eindgebruikerslocatie, wordt warmte en koude uitgewisseld op het net en worden tijdelijke overschotten opgeslagen totdat er vraag naar is. Het 5GDHC-concept maakt het zo bijvoorbeeld mogelijk om op grote schaal gebruik te maken van restwarmte met een lage temperatuur, afkomstig van datacenters, supermarkten en industrie. Het doel is om op de vijf partner-pilot locaties circa 50.000 m2 aan woningen en/of bedrijfsgebouwen aan te sluiten op een 5GDHC-net.

Inbreng Open Universiteit

De OU coördineert het ontwerp van een gezamenlijke transnationale uitrolstrategie. Hierin worden ambities en belangrijke stappen gedefinieerd voor de duurzaamheid en schaalvergroting van pilot investeringen, voor de uitrol naar nieuwe gebieden en voor het betrekken van belangrijke doelgroepen.

Om een breed bereik en kennisdeling mogelijk te maken, ontwikkelt de vakgroep Science op maat gemaakte opleidingspakketten voor de sector, professionals en beleidsmakers. Verder dragen medewerkers van de vakgroep dragen bij aan de beoordeling van de milieu-impact van de implementatie van 5GDHC-netten.

Dr. Wilfried Ivens is vanuit de vakgroep Science binnen D2GRIDS projectleider van werkpakket Long Term. Verder leveren prof. dr. Stefan Dekker en promovendus ir. Stef Boesten inhoudelijke bijdragen aan het project.

Meer weten over D2Grids?

Raadpleeg dan de website van D2GRIDS.