null Open Universiteit, ThiemeMeulenhoff en vavo gaan samenwerken

ALG_Samenwerking_OU_ThiemeMeulenhoff_vavo_19940_head_large.jpg
Open Universiteit, ThiemeMeulenhoff en vavo gaan samenwerken
De Open Universiteit, uitgeverij ThiemeMeulenhoff en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de komende zes jaar. Doel van de samenwerking is de kwaliteit van het leerproces te verbeteren. Dat doen ze door kennisuitwisseling en onderzoek rond het ontwerp van lesmethodes en instructiestrategieën.

Samenwerking ThiemeMeulenhoff

Voor de Open Universiteit en ThiemeMeulenhoff betekent dit een voortzetting en intensivering van een samenwerking die gestart is in 2019. Onderzoekers van de Open Universiteit adviseren ThiemeMeulenhoff rond productontwikkeling en werken mee aan de professionalisering van medewerkers. Daarnaast doet de Open Universiteit onderzoek naar effectieve instructiestrategieën in het reken- en wiskundeonderwijs. De resultaten worden toegepast in het instructieontwerp van methodes van ThiemeMeulenhoff. Roel Bakker, directeur ThiemeMeulenhof: 'De kwaliteit van een leermiddel wordt te vaak gebaseerd op meningen, (belemmerende) overtuigingen en persoonlijke voorkeuren. Maar er zijn gewoonweg allerlei criteria en eisen af te leiden uit wetenschappelijke onderzoeken over effectief leren'.

Samenwerking vavo

De kwaliteit van het leerproces wordt ook beïnvloed door de instructiestrategieën die docenten inzetten. De vraag hoe je instructie op een effectieve en efficiënte manier kunt vormgeven is in het bijzonder van belang voor leerlingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). De samenwerking is erop gericht om docenten didactisch te ondersteunen bij het verwerven van kennis over en het inzetten van instructiestrategieën. Daarnaast worden voor leerlingen interventies ontwikkeld waarin ze leren hoe ze effectief kunnen studeren. Jan Drentje namens het vavo-netwerk: 'Degelijk goed onderwijs wordt gevoed door het onderzoek van deze leerstoel'.

Bijzondere leerstoel

De samenwerking krijgt mede vorm in de opdracht voor een bijzondere leerstoel rond Effectief leren. Voor de Open Universiteit, en meer in het bijzonder de vakgroep Online leren en instructie, biedt de samenwerking de mogelijkheid om tegelijkertijd twee centrale invloeden op de kwaliteit van het leerproces te onderzoeken (de methode en de docent) in authentieke leersituaties. Decaan Desiree Joosten-ten Brinke: 'We vinden het belangrijk dat ons onderzoek impact heeft op het onderwijs en elke leerling. Deze samenwerking maakt een goede interactie mogelijk tussen docent, leerlingen en de onderwijsmiddelen.

Over ThiemeMeulenhoff


ThiemeMeulenhoff is een Nederlandse uitgeverij met een lange geschiedenis. In ruim 225 jaar heeft ThiemeMeulenhoff zich ontwikkeld van educatieve uitgeverij tot ontwerper van onderwijsleerprocessen. In een tijd van toenemende digitalisering en onderwijsvernieuwing, wil ThiemeMeulenhoff de educatieve dienstverlener zijn die samen met het onderwijs werkt aan leeroplossingen die bijdragen aan persoonlijke, efficiënte en effectieve leerervaringen en leerprocessen in het onderwijs. Nauwe samenwerking met de Open Universiteit geeft een belangrijke impuls aan deze doelstelling.

Over vavo


Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Vavo biedt gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Meer specifiek richt vavo zich op jongvolwassenen die alsnog een diploma willen halen of die een volgende stap willen zetten in hun ontwikkeling. Het vavo biedt opleidingen vmbo-TL, havo en vwo. Een vavo-diploma is gelijkwaardig aan de diploma's van de reguliere middelbare scholen.

Over de Open Universiteit


De Open Universiteit heeft de wettelijke taak om via onderwijswetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de innovatie van het Nederlands hoger onderwijs. Het onderzoek van de faculteit Onderwijswetenschappen richt zich op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door onderzoek dat zowel van hoog wetenschappelijk niveau als praktijkgericht is. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een constructieve samenwerking met alle actoren in het onderwijsveld, met als doel impact te hebben op dat onderwijs in schoolse en niet-schoolse situaties. De nadruk van het onderzoeksprogramma ligt op aantoonbare impact.


Van links naar rechts: Roel Bakker (directeur ThiemeMeulenhof), Gino Camp (hoogleraar Effectief leren, Open Universiteit) en Jan Drentje (vavo netwerk).