null Open Universiteit verzorgt workshops voor leerkrachten van Stichting onderwijs Midden-Limburg

OW_LELLE_12979_head_large.jpg
Open Universiteit verzorgt workshops voor leerkrachten van Stichting onderwijs Midden-Limburg
Op maandag 27 juni 2022 organiseert de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) haar jaarlijkse Onderwijsdag. 950 medewerkers en stagiairs kunnen zich inschrijven voor workshops en bedrijfsbezoeken. De faculteit Onderwijswetenschappen verzorgt er meerdere professionaliseringsworkshops voor SOML-medewerkers.

Contact met je klas: social presence

Prof. dr. ir. Karel Kreijns verzorgt samen met Harry Maas - docent geschiedenis ROER College Schöndeln, een workshop over Contact met je klas. Karel Kreijns legt de theorie rondom social presence en samenwerkend leren uit, Harry Maas zorgt voor een vertaling naar de praktijk. Hij zal laten zien welke inzichten de KIC-app (Kracht in Controle) kan bieden en op welke manier deze tool ingezet kan worden om de groepsdynamiek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen te verbeteren.

Bouwstenen voor effectieve didactiek

Dr. Gino Camp neemt in zijn workshop het leerproces van de leerling als uitgangspunt: hoe leert een leerling en hoe kunnen we dat leerproces als docent met onze didactiek optimaal ondersteunen? De deelnemers doen kennis op over bouwstenen voor effectieve didactiek en oefenen met hoe je deze concreet in je les kunt inbouwen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan effectieve didactiek in online onderwijs en aan hoe je de leerling kunt helpen zélf zijn eigen leerproces te verbeteren.

Het puberbrein 2.0: neuromythe of waarheid?!

Prof. dr. Renate de Groot, verzorgt samen met Lucien Kester - locatiedirecteur SOML een workshop over het puberbrein. Kunnen pubers zelfregulerend leren? Zijn de executieve functies trainbaar? Leiden meer lesuren tot leerwinst en kleinere klassen tot betere resultaten? Is IQ genetisch bepaald? Beïnvloedt de mindset van de docent de motivatie voor school van de leerling? Gebruiken we echt maar 10% van onze hersenen? Bestaan er leerstijlen en moet je de voorkeursleerstijl van een leerling stimuleren? Is het waar dat minimaal 70% van de leerlingen niet lekker in zijn/haar vel zit?

Formatief werken en evalueren

Prof. dr. Desirée Joosten-ten Brinke en Joost Cornelissen - docent bedrijfseconomie BC Broekhin geven een workshop over formatief werken. Om erachter te komen of de boodschap overkomt, er tegen problemen aangelopen wordt en het studietempo gevolgd kan worden, moet je tussentijds evalueren. Dit kan door formatief werken in je onderwijs in te zetten. Formatief werken geeft inzicht in waar naartoe wordt gewerkt, wat de voortgang is en hoe het einddoel wordt bereikt.

Prof. Dr. Desirée Joosten - ten Brinke geeft de theoretische onderbouwing, Joost Cornelissen gaat in op digitale middelen die je kunt inzetten bij het formatief werken en evalueren.

Professionaliseringstraject Brein en leren

Naast deze bijdragen aan de SOML Onderwijsdag, loopt er ook een langer samenwerkingstraject tussen de faculteit Onderwijswetenschappen en SOML. Renate de Groot is programmaleider van de Leergemeenschap Neurowetenschappen in het Onderwijs SOML, een professionaliseringstraject over Brein en leren.