null Oratie: Hoe help je mensen floreren?

PSY_Positive_NeleJacobs_12837_head_large.jpg
Geluk
Oratie: Hoe help je mensen floreren?
Een mens floreert als hij optimaal functioneert en daarnaast ook positieve emoties ervaart zoals geluk, voldoening, opgewektheid en kalmte. Sterker nog: positieve emoties zijn een basisvoorwaarde voor floreren. Nele Jacobs, hoogleraar levenslooppsychologie van de Open Universiteit, wil met haar onderzoek zicht krijgen op de factoren die maken dat mensen positieve emoties ervaren in het dagelijks leven. Met die kennis kunnen coachingtrajecten én het onderwijs mensen helpen om te floreren. Op vrijdag 23 juni 2017 spreekt Nele Jacobs haar oratie uit getiteld: Levenslooppsychologie: over wetenschap en het leven van alledag.

 

Helpen floreren

De levenslooppsycholoog houdt zich bezig met de ontwikkeling die mensen gedurende hun hele leven doormaken. Hij wil niet alleen zicht krijgen op de individuele ontwikkeling en de determinanten ervan, maar wil ook mensen in alle levensfasen optimaal begeleiden en ondersteunen. In de praktijk kan dit vertaald worden als het streven om het mentale welzijn van het individu te bevorderen, oftewel mensen helpen om te floreren. Daarvoor is kennis nodig van de aspecten in het dagelijks leven én in de persoon die het ervaren van positieve emoties bevorderen of belemmeren.

Onderzoek

Het onderzoek binnen de vakgroep Levenslooppsychologie richt zich op de positieve geestelijke gezondheid. Positieve emoties worden daarbij gezien als de motor van  ontwikkeling, als de sleutel tot emotioneel, sociaal en psychologisch welbevinden. De wetenschappelijke studies binnen deze leerstoel willen zicht krijgen op factoren die geassocieerd zijn met positieve emoties in de context van het dagelijkse leven, zoals bijvoorbeeld het ervaren van dankbaarheid, het hebben van een huisdier. Daarnaast willen de studies vooral ook handvatten geven om het levenspad in verschillende levensfasen invulling te geven richting floreren, onder andere door inzicht in de eigen gedragspatronen te bevorderen door evidence-based coachen, door het bevorderen van post-traumatische groei en door specifieke (school)interventies gericht op het bevorderen van welbevinden.

Oratie

Nele Jacobs vertelt over het vakgebied levenslooppsychologie en haar onderzoek tijdens de oratie ‘Levenslooppsychologie: over wetenschap en het leven van alledag’ die plaatsvindt op vrijdag 23 juni 2017 op 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De oratie is ook via livestream te volgen via www.ou.nl/live.

Symposium

Voorafgaand aan de oratie vindt een symposium plaats getiteld: Living Life to the Fullest: sturen op geluk en positieve emoties. In dit symposium wordt ingezoomd op geluk en positieve emoties als belangrijke elementen van de mentale gezondheid en worden handvatten gegeven om in de psychologische hulpverlening te sturen op geluk en positieve emoties. Voor meer informatie over het symposium en aanmelding kunt u terecht op de symposiumpagina.

Meer nieuws over Psychologie (selecteer psychologie).

Bekijk het interview met Nele Jacobs bij L1 Avondgasten.

Of luister naar het radio-interview bij De Stemming