null Oratie Rob Blomme: Respect en waardering op werkvloer leidt tot gezonde werknemers

MST_RJBlomme_Mrt17_head_large.jpg
Gezondheid
Oratie Rob Blomme: Respect en waardering op werkvloer leidt tot gezonde werknemers
Een organisatie bestaat bij gratie van de mensen die er deel van uitmaken. Organisaties die slechts een zuiver instrumentele blik hanteren op ‘human capital’ – waarbij mensen inwisselbaar zijn – blijken geen bodem voor waardigheid. Dat stelt prof. dr. Rob Blomme in zijn inaugurele rede waarbij hij benadrukt dat het belang van de menselijke conditie en menselijke waardigheid naast het economische belang veel meer op de voorgrond zou moeten staan. Mensen ontlenen - naast transactionele uitwisseling - een groot deel van hun identiteit, zelfrespect en hun waardigheid aan het werken binnen een organisatie. De oratie van Rob Blomme vindt plaats op vrijdag 3 maart 2017 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Belang van menselijke waardigheid

Sommige onderzoekers stellen dat de Managementpraxis en het onderzoek naar Management en Organisatie sterk beïnvloed is door het neoliberalisme, waarin centraal staat dat het menselijke welzijn grotendeels voortkomt uit de mate waarin economische vrijheid voor individuen mogelijk is. Zij verwijzen naar het onderbelichte belang van het begrip menselijke waardigheid binnen de huidige management- en onderzoekspraxis. In het vakgebied Management en Organisatie, wordt desondanks nog nauwelijks stil gestaan bij de menselijke waardigheid. ‘Merkwaardig’, stelt Blomme, ‘juist voor ons vakgebied is dit aspect relevant en zijn er veel argumenten die de relevantie ervan voor de managementpraxis en het onderzoek in dit vakgebied rechtvaardigen.’

Absurde organisaties

Vanuit bedrijfskundig perspectief wordt onderzoek verricht naar hoe management en organisaties effectiever en efficiënter kunnen worden in een steeds competitiever wordende wereld waarin meer flexibiliteit vereist wordt. Het aanwenden van kennis over organisatiegedrag, louter en alleen als instrumentarium voor beïnvloeding en manipulatie verafschuwt Blomme en vindt volgens hem plaats in absurde organisaties. ‘Menselijkheid, menselijke waardigheid en zingeving zijn begrippen die we onder druk maar al te snel vergeten. Maar het is een belangrijke menselijke conditie. Waardigheid wordt onder andere gevoed door de mate waarin mensen door anderen, collega’s, leidinggevenden worden gerespecteerd.’

Werkloosheid en uitval door ziekte lager

Humanistisch management doet dus niet alleen recht aan de doelstellingen van de organisatie maar ook aan de menselijke waardigheid van medewerkers . De gevolgen van het utiliteitsdenken zoals werkloosheid, laaggekwalificeerd werk, medewerkersmisbruik, uitval door ziekte zoals burn-out, fysieke klachten en depressiviteit, kunnen door deze managementaanpak teruggedrongen worden. Met zijn leerstoel Management en organisatie wil Blomme het tot nu toe onderbelichte humanistische perspectief verder onderzoeken. Een humanistisch managementperspectief is een belangrijke toevoeging op het gangbare utilitaire en economische perspectief.

Oratie

De oratie van prof. dr. R.J. Blomme als hoogleraar ‘Management en Organisatie‘ vindt plaats op vrijdag 3 maart 2017 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De oratie wordt ook integraal uitgezonden en is te volgen via www.ou.nl/live

Over Robert J. Blomme

Robert J. Blomme (Eindhoven, 1966) beschikt over een uitgebreid cv. Hij studeerde aanvankelijk Elektrotechniek (1993).Tijdens een achtjarige loopbaan bij KPN en Volker Wessels Netwerk Bouw, heeft hij een scala aan advies- en managementfuncties bekleed. Blomme heeft een MSc in Industrial Management aan de University of Hertfordshire (Verenigd Koninkrijk) behaald, het doctoraal bedrijfskunde -afstudeerrichting Organisatie en Strategie- aan de Open Universiteit (1998), de Mastergraad aan de postdoctorale opleiding Management of Learning and Development aan het TIAS (1999), de post­doctorale opleiding Inkoop ISFAH aan de NEVI-Inkoopacademie (2001) en de trainings- en counselingopleiding ‘Working on the Boundary’, een seniortraject dat verzorgd werd door IAS International (2002). In 2003 is Blomme gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht met het onderzoek ’Leren in chaotische systemen’ onder supervisie van prof. dr. P.R.J. Simons.

Vanaf 2001 tot en met 2015 werkte Blomme als interim manager. Parallel hieraan loopt een academische loopbaan bij Nyenrode Business Universiteit (2001-heden) en lectoraat HRM bij de Hotelschool Den Haag (2005-2013). Binnen Nyenrode vervult hij de functies van programmadirecteur FTMSc in Management (2007-2009), Directeur van Facultycenter voor Leadership en Management Development (2010-heden), Head of Faculty (2016-nu) en in 2014 is benoemd als gewoon hoogleraar Organization Behaviour. Robert Blomme is op 1 januari 2016 benoemd als onbezoldigd hoogleraar Management en Organisatie bij de Open Universiteit.