null Promotie: Organisaties die duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn meer waard

MW_Promotie_Edem_Sabah_12477_head_large.jpg
Duurzaamheid
Promotie: Organisaties die duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn meer waard
Duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de verslaglegging daarover staan nu meer dan ooit in de belangstelling van bedrijven, de financiële markt, beleidsmakers en regelgevers. De meningen over het thema duurzaamheid in relatie tot bedrijfsdoelstellingen lopen enorm uiteen. Enerzijds heerst de opvatting dat maatschappelijke doelen nastreven leidt tot een lagere winst en ondernemingswaarde. Anderzijds zou duurzaamheid en maatschappelijke waardecreatie niet alleen belangrijk zijn voor stakeholders, maar ook voor economische waardecreatie. Wat is het verband tussen de duurzaamheidsprestatie van een onderneming en de waarde van de onderneming? Edem Emerald Sabah verdedigt op donderdag 15 oktober om 13.30 uur (online) haar proefschrift 'Creating Shared Value through Material Corporate Sustainability Practices and Disclosures: Exploring the Corporate Governance and Firm Performance Interface' aan de Open Universiteit.

Duurzaamheid leidt tot een hogere ondernemingswaarde

Het onderzoek van Edem Emerald Sabah gaat in op de vraag of een onderneming een hogere marktwaardering geniet wanneer deze beter presteert in duurzaamheidsthema’s zoals uitstootvermindering, minder gebruikmaken van grondstoffen, het verbeteren van werknemersrelaties, beleid rondom mensenrechten en diversiteit en uitgaven aan lokale ontwikkelingsprojecten. Empirisch onderzoek laat zien dat ondernemingen die het hoogst scoren op duurzaamheidsthema’s een hogere waardering genieten in de kapitaalmarkt. De interesse in duurzaamheidsprestatie is de afgelopen jaren sterk toegenomen, net als de interesse in externe verslaglegging omtrent maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Een dergelijke verslaglegging is voor veel ondernemingen op internationale schaal een verplichting geworden.

Het verband met governance mechanismen

Uit het onderzoek blijkt tevens dat ondernemingen die zich richten op materiële duurzaamheidsfactoren worden gekenmerkt door specifieke governance structuren. Een belangrijke rol daarin spelen: een goed functionerende en onafhankelijke raad van commissarissen, een beloningsschema dat voldoende afhangt van de marktwaarde van de onderneming en de bescherming tegen de dreiging van overnames. Tevens blijkt dat het koppelen van beloningen aan duurzaamheidsdoelstellingen gepaard gaat met een verhoogde kans dat de onderneming hoog scoort in materiële duurzaamheidsperformance.

Promotie Edem Emerald Sabah

Edem Emerald Sabah (1972, Greater Accra, Ghana) schreef haar proefschrift als buitenpromovendus bij de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Edem maakte deel uit van een cohort Ghanese studenten die vijf jaar geleden aan hun doctoraat begonnen aan de OU. Haar proefschrift draagt bij aan de verdere versterking van de academische ontwikkeling in Ghana. Op donderdag 15 oktober om 13:30 uur verdedigt zij haar proefschrift 'Creating Shared Value through Material Corporate Sustainability Practices and Disclosures: Exploring the Corporate Governance and Firm Performance Interface' aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor is prof. dr. W.F.J. Buijink, Open Universiteit. De co-promotor is dr. J.M.M. Derwall, Open Universiteit en Maastricht University. De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.

Portretfoto Edem Emerald Sabah

Edem Emerald Sabah

Boekomslag Promotie Edem Emerald Sabah