null OU 2e van de 14 universiteiten in NSE: studenten blijven tevreden

ALG_NSE2021_head_large.jpg
OU 2e van de 14 universiteiten in NSE: studenten blijven tevreden
De Open Universiteit behoudt de tweede plaats van de 14 universiteiten die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse universiteiten VSNU, in de Nationale Studenten Enquête 2021. Bovendien scoren zes van de zeven bachelor- en drie van de negen masteropleidingen van de Open Universiteit de eerste plaats van de wo-opleidingen in hun studierichtingen in deze enquête. De Open Universiteit kreeg van haar studenten een tevredenheidsscore van 4.08 op een schaal van 1 tot 5. Dit is de tweede beste score na Wageningen University die 4.13 punten behaalt. De derde plaats is voor de Universiteit Twente met 3.97 punten.

Blij met tevredenheid en vertrouwen van studenten

Rector magnificus van de Open Universiteit (OU), prof. dr. Theo Bastiaens: 'We zijn heel blij dat onze studenten ons onderwijs zo hoog zijn blijven waarderen, ondanks de moeilijke coronatijd. Nog steeds is 84,4 % van onze studenten tevreden tot zeer tevreden over ons onderwijs; dat is ruim hoger dan de gemiddelde 78,6 % voor alle universiteiten. Diverse keren moesten fysieke tentamens vanwege verscherpte coronamaatregelen op het laatste moment worden omgezet naar online tentamens. We zijn heel trots op onze studenten die zich zo flexibel en veerkrachtig hebben betoond in deze moeilijke tijd.
En ons onderwijs blijven we natuurlijk continu verbeteren. Zo start nog dit jaar de implementatie van een nieuw toetssysteem en een compleet nieuwe digitale leeromgeving. Ook zijn we bezig in ons onderwijsmodel het contact met - en tussen - studenten nog meer te benadrukken. Natuurlijk gebruiken we daarbij weer de laatste technologie, maar straks ook meer dan ooit onze studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Ten slotte kunnen studenten nu bij veel tentamens zelf bepalen waar ze tentamen willen doen, thuis of in het studiecentrum.'

Hoogste tevredenheidsscores

Zes van de zeven OU-bacheloropleidingen oogsten de hoogste tevredenheidsscore van alle universiteiten die deze studies aanbieden: Psychologie, Rechtsgeleerdheid, Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica en Algemene cultuurwetenschappen. Dat geldt ook voor drie van de negen OU-masters: Rechtsgeleerdheid, Onderwijswetenschappen en Software Engineering. De master Kunst- en cultuurwetenschappen is tweede van alle wo-opleidingen in deze studierichting en de master Psychology derde. De overige opleidingen scoren ook hoog, maar zijn de enige opleidingen in deze studierichtingen volgens de indeling van CROHO.

OU-studenten waarderen de aspecten inhoud en opzet van het onderwijs, toetsing en beoordeling en aansluiting beroepspraktijk/beroepsloopbaan zeer positief: zij scoren hiervoor een top 4-notering van de 14 universiteiten.

Onafhankelijk onderzoek onder studenten

Het onafhankelijke onderzoeksbureau MWM2 heeft voor de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2021 ruim 840.000 studenten uit het hoger onderwijs uitgenodigd, waarvan ruim 330.000 studenten hebben deelgenomen. De NSE is een jaarlijks, landelijk onderzoek, waarin studenten een oordeel geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Het onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Dit is een samenwerkingsverband van het ministerie van OCW, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen. De studentenoordelen van de NSE 2021 worden gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl.