null OU-bacheloropleiding Informatiekunde beste van alle universiteiten in landelijke NSE 2019

ALG_NSE_2019_15290_head_large.jpg
Leren
OU-bacheloropleiding Informatiekunde beste van alle universiteiten in landelijke NSE 2019
In de landelijke Nationale Studenten Enquête 2019 is de bacheloropleiding Informatiekunde van de Open Universiteit, met een score van 4.47 op een schaal van 1 tot 5, nummer 1 in deze studierichting van alle universiteiten die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse universiteiten VSNU. Bovendien staat de Open Universiteit als instelling op de tweede plaats van de 14 universiteiten met een tevredenheidsscore van 4.20, na Wageningen University. De derde plaats is voor de Universiteit Twente.

Trots op resultaten 

Prof. dr. Remko Helms, programmaleider bachelor Informatiekunde aan de Open Universiteit: 'Geweldig dat we de eerste plaats voor Informatiekunde hebben kunnen vasthouden en dat we zelfs weer iets zijn gestegen in puntenscore. Een compliment voor onze docenten die het niveau hoog weten te houden met hun studentgerichte instelling.'

Mooie scores onderwijskwaliteitsaspecten  

OU-studenten waarderen de aspecten informatievoorziening, inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, studielast, studiefaciliteiten, docenten, toetsing en beoordeling zeer positief: zij scoren hiervoor een top 3-notering van de 14 universiteiten.

Onafhankelijk onderzoek onder studenten

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Ipsos benadert voor de Nationale Studenten Enquête (NSE) ruim 700.000 studenten uit het hoger onderwijs, waarvan jaarlijks bijna 270.000 studenten deelnemen. Het betreft een jaarlijks, landelijk onderzoek, waarin studenten een oordeel mogen geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Door deel te nemen helpen studenten de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland transparant te maken en te verbeteren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Stichting Studiekeuze123. Dit is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs en de studentenorganisaties. Het ministerie van OCW financiert Studiekeuze123. De studentenoordelen van de NSE 2019 worden gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl