null OU benoemt hoogleraar Technologisch verrijkt samenwerkend leren

OW_Benoeming_KarelKreijs_12155_head_large.jpg
Leren
OU benoemt hoogleraar Technologisch verrijkt samenwerkend leren
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. ir. Karel Kreijns benoemd tot hoogleraar Technology Enhanced Collaborative Learning aan de Open Universiteit. 

Studeren op eigen plaats en eigen tijd, maar wel samen met anderen

De Open Universiteit heeft een lange geschiedenis als het gaat om onderzoek naar computer-supported collaborative learning (CSCL). Inmiddels omgedoopt tot technology enhanced collaborative learning. Er zijn tegenwoordig naast computers immers veel meer vormen van technologie die het leren kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan touchscreen tafels bij co-located samenwerkend leren in een klassensituatie. De focus ligt bij de leerstoel vooral op online samenwerkend leren voor afstandsstudenten van de OU. Hierbij worden OU-studenten ondersteund bij het studeren op hun eigen studieplek en in hun eigen tijd, maar wel samen met medestudenten en onder moderatie van docenten. Met deze nieuwe leerstoel wil de OU haar expertise en ervaring op dit terrein verder uitbouwen.

Onderzoek

Het onderzoek dat verbonden is aan deze leerstoel gaat in op de tweeledige functie die de sociale interactie heeft voor samenwerkende leergroepen. Sociale interactie is de basis van het samenwerkend leren en heeft discourse, argumenteren en kennisconstructie tot doel (cognitieve dimensie). Sociale interactie is ook nodig voor de groepsprocessen die nodig zijn om te komen tot een productieve leergroep met een positief groepsklimaat (sociaal-psychologische dimensie). Als het samenwerkend leren online gebeurt, worden beide functies in meer of mindere mate belemmerd. Het onderzoek in het kader van deze leerstoel richt zich daarom op de vraag hoe je online samenwerkend leren effectiever en efficiënter kunt organiseren (bijvoorbeeld door scripting te optimaliseren) en hoe je de groepsdynamische processen kunt faciliteren in een online setting. Bij dat laatste wordt enerzijds gekeken naar de rol van de elektronische leeromgevingen zelf en hoe attributen als sociability, educability en hedonicity daarin geïntegreerd kunnen worden en anderzijds naar de rol van social presence in gemedieerde communicatie.

Over Karel Kreijns

Karel Kreijns (Surabaya, 1957) studeerde elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn afstuderen is hij een aantal jaren werkzaam geweest bij Océ, een bedrijf dat kopieermachines ontwikkelt. In 1987 trad hij in dienst van de Open Universiteit waar hij als cursusteamleider cursussen ontwikkelde op het gebied van computer architectuur, digitale systemen en operating systemen. In 2004 promoveerde hij op sociale aspecten van CSCL en maakte hij de overstap naar het onderwijskundig onderzoek bij (de voorlopers van) het Welten-instituut. Als universitair hoofddocent leidde hij een aantal projecten vallende onder de noemer e-didactiek. Van 2008 tot 2012 combineerde hij dat met de functie van lector Educatieve functies van ICT bij de Lerarenopleiding Sittard van Fontys Hogescholen. Nadien verrichtte hij onderzoek naar adoptie van ICT, het gebruik van digital leermaterialen en open education. Daarbij was hij voortdurend (met anderen) bezig met de verdere ontwikkeling van een raamwerk waarin sociale aspecten van online samenwerkend leren, en de impact van gemedieerde communicatie hierop, worden benadrukt.

Prof. dr. ir. Karel Kreijns