null OU sprekers op Nederlands Informatie Onderwijs Congres

INF_Presentaties_NIOC_2020_14526_head_large.jpg
OU sprekers op Nederlands Informatie Onderwijs Congres
Op 31 maart en 1 april 2020 verzorgen Harrie Passier, verbonden aan de faculteit Bètawetenschappen en Kees Huizing, verbonden aan de TU Eindhoven, tijdens het Nederlands Informatie Onderwijs Congres (NIOC) in Emmen de workshop: ”SERF: een gestructureerde opgavebank voor OO opgaven”. Niels Doorn, alumnus van de faculteit Bètawetenschappen en docent aan de Hogeschool Emmen, verzorgt meerdere workshops tijdens het congres.

Over SERF: Structured Exercise Repository with Feedback

De Open Universiteit (OU) en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ontwikkelen een open en online opgavenbank voor programmeeronderwijs in Java. De opgavenbank is gestructureerd door middel van een voorkennisgraaf die het mogelijk maakt voor diverse onderwijsinstellingen de opgaven eenvoudig in te passen in hun huidige onderwijs. De leermaterialen worden ondersteund met tools voor het automatisch nakijken en het geven van directe feedback over de kwaliteit van de uitwerkingen van studenten.

Het ministerie van OCW stelde geld beschikbaar voor de ontwikkeling van een opgavenbank Java in het kader van de jaarlijkse stimuleringsregeling open en online onderwijs 2018. Het voorstel van de OU en TU/e is gehonoreerd binnen de pijler Open Leermaterialen.

Over het NIOC-congres 

Dit twee-daagse congres gaat over het beleven van ict en ict-onderwijs. Docenten op het gebied van (ict-)onderwijs, van po, vo, mbo, hbo en vwo, komen bij elkaar om van elkaar te leren, kennis en ervaring te delen en zich verder te ontwikkelen. In de twee dagen worden ongeveer 70 workshops gegeven,  door docenten of mensen binnen het ict-domein gekoppeld aan het onderwijs.

Locatie

Het congres vindt plaats in Atlas Theater en Wildlands te Emmen 

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie over het programma staat de website.
Inschrijven is verplicht. Dit kan op de conferentiesite.