null OU verzorgt onderwijs in traineeprogramma van BSSC en haalt mede subsidie ervoor binnen

ALG_Brightlands_104170_head_large.jpg
OU verzorgt onderwijs in traineeprogramma van BSSC en haalt mede subsidie ervoor binnen
Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland heeft een bijdrage toegezegd van 1,7 miljoen euro voor het grensoverschrijdend traineeshipprogramma Train4SmartServices. In dat traineeprogramma werken bedrijven, onderwijsinstellingen, waaronder de Open Universiteit, en gemeenten nauw samen om pas afgestudeerde jongeren te trainen in digitale vaardigheden voor een baan in de ict en smart services. De Open Universiteit verzorgt binnen dit traineeprogramma het onderwijs en een platform. Bovendien heeft de Open Universiteit, binnen het samenwerkingsverband van de Brightlands Smart Services Campus, een substantieel deel van de subsidieaanvraag geschreven.

Train4SmartServices

Het traineeprogramma wordt opgezet onder leiding van de Brightlands Smart Services Campus (BSSC), waarin de Open Universiteit participeert. In een periode van drie jaar kunnen 75 trainees worden getraind in digitale vaardigheden in een praktijk- en een onderwijskundig programma. Hierin kunnen zij vier dagen per week praktijkervaring opdoen bij een bedrijf. De vijfde dag volgen zij het onderwijskundig onderdeel van het programma. Het uiteindelijke doel is om professionals uit Belgisch en Nederlands Limburg aansluiting te laten vinden bij de concrete behoeften van het bedrijfsleven.

Partners inTrain4SmartServices

In het traineeprogramma werken de volgende onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijven samen: Brightlands Smart Services Campus, Gemeente Heerlen, Open Universiteit, Fontys Hogeschool in Eindhoven, Zuyd Hogeschool, APG, Gemeente Genk, Corda campus in Hasselt, Gemeente Mechelen, PXL Hogeschool in Hasselt en de Thomas More Hogeschool in Antwerpen.