null OU-wetenschappers starten Career Research Network

MW_CareerResearch_12021_head_large.jpg
OU-wetenschappers starten Career Research Network
Loopbaanontwikkeling staat sterk in de belangstelling. Op verschillende universiteiten en instituten in Nederland en Vlaanderen wordt onderzoek gedaan op dit gebied. Maar weten de onderzoekers van elkaars activiteiten? Marinka Kuijpers en Judith Semeijn, beiden aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit, hebben het initiatief genomen tot de oprichting van het Career Research Network (CRN), een netwerk voor onderzoekers op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Krachten bundelen

Het CRN is een netwerk van wetenschappers. Het doel is om krachten te bundelen en verbindingen te versterken binnen een wetenschappelijke expertisegroep op het gebied van loopbaanontwikkeling, -begeleiding, -management. Kuijpers: Het is de bedoeling dat we door dit netwerk het onderzoek naar loopbanen beter zichtbaar kunnen maken en elkaar helpen met onderzoek en onderwijs. Maar we willen elkaar ook helpen bij de uitwisseling van kennis en expertise met de praktijk, met beleidsmakers en met het formuleren van adviezen aan de politiek.

Zingeving en talentontwikkeling

Binnen de politiek groeit de aandacht voor zingeving en talentontwikkeling en voor het bijdragen aan de samenleving, in plaats van economische groei. De onderwijs- en beroepspraktijk zoeken verbinding om dit te realiseren. In arbeidsorganisaties liggen vragen naar hoe werknemers gestimuleerd kunnen worden om zich te blijven ontwikkelen en wat overwegingen van mensen zijn om dit wel of niet te doen. Zijn er bijvoorbeeld structuren te bedenken die mensen automatisch en meer tot ontwikkelen aanzetten? Het CRN wil een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling door onderzoek.

Onderzoeksthema’s

Onderzoek dat door deze wetenschappers wordt verricht heeft betrekking op vragen over hoe mensen (passend) werk kunnen krijgen en behouden, daarbij duurzaam inzetbaar zijn, met een goede balans tussen werk en privé, zichzelf ontwikkelen en burn-out voorkomen. Zowel het perspectief van het individu, als dat van de arbeidsorganisatie, en zowel van het onderwijs alsook de arbeidsmarkt worden hierin belicht.

Jong netwerk

In de eerste drie maanden na de aankondiging van het initiatief begin 2017 hebben zo’n 35 onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen zich aangemeld voor het netwerk. De groep komt af en toe bij elkaar rond bepaalde thema’s. Zo is de bijeenkomst in april gewijd aan de vraag hoe onderzoek naar loopbanen er in de toekomst uit ziet.

Interesse om aan te sluiten?

Bent u onderzoeker op het gebied van loopbaanontwikkeling? Heeft u interesse om deel te nemen aan de volgende bijeenkomst of aan het netwerk? Neem dan contact op met Marinka Kuijpers of Judith Semeijn.