RW_Mijnbouwschade_head_large.jpg

Overheidsaansprakelijk-
heid en mijnbouwschade

Sinds 1 maart 2023 bekleedt Michiel Tjepkema de leerstoel Overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade bij de Open Universiteit. Het doel van de leerstoel is de ontwikkeling van hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek over overheidsaansprakelijkheid en de afwikkeling van mijnbouwschade. De problematiek staat momenteel sterk in de belangstelling van de politiek: onlangs maakte het kabinet bekend in de loop van 2023 met een definitieve schaderegeling voor Limburgse mijnbouwschade te willen komen. Als leerstoelhouder zal Michiel Tjepkema zich richten op verschillende bestuursrechtelijke en civielrechtelijke vragen rond de schadeafwikkeling.

Onderzoek

Het onderzoek zal zich niet alleen richten op vragen naar juridische aspecten als causaliteit en bewijs, maar ook op de doelmatige en efficiënte vormgeving van het proces van schadevergoeding. Daarnaast gaat Tjepkema onderzoeken hoe bestuursorganen zich op een dienstbare wijze kunnen opstellen en zo de problemen van burgers niet enkel vanuit een strikt juridische invalshoek kunnen benaderen. Daarbij zullen ook lessen kunnen worden getrokken uit wat er goed en minder goed is gegaan rond de afwikkeling van mijnbouwschade in Groningen.