null Paper 'Institutional innovation in urban governance: The case of climate change adaptation' beschikbaar

MW_UrbanGovernance_11753_head_large.jpg
Duurzaamheid
Paper 'Institutional innovation in urban governance: The case of climate change adaptation' beschikbaar
In het decembernummer 2018 van het Journal of Environmental Planning and Management verscheen een artikel van dr. Dave Huitema en dr. James Patterson, beiden verbonden aan de faculteit Management, Science & Technology. Het paper 'Institutional innovation in urban governance: The case of climate change adaptation' is nu gratis te downloaden.

Hoe aan te passen aan nieuwe onzekerheden en uitdagingen

Stedelijke governance systemen dienen zich aan te passen aan nieuwe onzekerheden en de uitdagingen, met inbegrip van die welke verband houden met klimaatverandering. Het verwezenlijken van adaptieve stedelijke bestuurssystemen vereist aandacht van de instellingen en vooral voor het proces van institutionele innovatie. Het is interessant om te zien hoe institutionele innovatie en verandering een belangrijke conceptuele zwakte blijft in de stedelijke klimaatverandering governance. Dit artikel onderzoekt hoe institutionele innovatie op het gebied van stedelijke klimaatverandering governance kan worden geconceptualiseerd en geanalyseerd. 

De auteurs, Dave Huitema en James Patterson, ontwikkelen een heuristische aanpak met drie niveaus: 

  1. 'zichtbare' veranderingen in institutionele regelingen, 
  2. veranderingen in onderliggende 'rules-in-use' en 
  3. het verband met bredere 'governance-dilemma's'.

Vervolgens onderzoeken de auteurs het nut van deze heuristiek aan de hand van een verkennende case study van stedelijk waterbeheer in Santiago, Chili. 

De voorgestelde aanpak opent nieuwe mogelijkheden voor het bestuderen van institutionele innovatie en het evalueren van veranderingen in governance systemen. Het paper draagt bij aan de debatten over innovatie en de effecten ervan in stedelijk bestuur, met name in het kader van de klimaatverandering.

Download paper