null Paper 'Lean, Green and Clean? Sustainability Reporting in the Logistics Sector' nu gratis beschikbaar in Open Access

MW_Nonmarket_12645_head_large.jpg
Paper 'Lean, Green and Clean? Sustainability Reporting in the Logistics Sector' nu gratis beschikbaar in Open Access
In het januari nummer 2019 van Logistics verscheen een artikel van dr. Wim Lambrechts, Lucinda Reis en dr. JanJaap Semeijn, verbonden aan de faculteit Management, Science & Technology en Semen Son-Turan, verbonden aan de faculteit van Business Administration, MEF University, Istanbul. Het paper 'Lean, Green and Clean? Sustainability Reporting in the Logistics Sector' is nu gratis te downloaden.

Het belang van duurzaamheidsindicatoren

Transport - en logistieke activiteiten dragen sterk bij aan de wereldwijde duurzaamheidsproblemen. Echter, de implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het rapporteren over duurzaamheid blijft in de logistieke sector achter.

De paper heeft tot doel de duurzaamheidsrapportage in de logistieke sector te analyseren, met de nadruk op milieu-, sociale en economische indicatoren. Een uitgebreide operationalisering van duurzaamheidsindicatoren wordt gebruikt om de duurzaamheidsrapportages van 52 organisaties in de logistieke sector wereldwijd te onderzoeken en te analyseren.

Uit de resultaten blijkt dat de sector het niet eens is over het belang van duurzaamheidsindicatoren. Bovendien lijkt duurzaamheidsverslaggeving onverenigbaar met de dagelijkse gang van zaken, wat leidt tot onduidelijkheid in de rapportages. De tegenstelling tussen de noodzakelijke aanwezigheid van organisaties in de logistieke sector en hun ongewenste milieu- en sociale effecten vraagt om toekomstig onderzoek naar hoe organisaties met deze paradox omgaan. Een uitvoerbare aanpak is vereist om te bereiken dat de inspanningen van de transport en logistieke sector op het gebied van duurzaamheidsrapportage ook daadwerkelijk effect sorteren.

Download het artikel Lean, Green and Clean? Sustainability Reporting in the Logistics Sector in Open Access.