null Paul Kirschner en Tim Surma sprekers op ResearchED 2019

OW_EAPRIL_12929_head_large.jpg
Leren
Paul Kirschner en Tim Surma sprekers op ResearchED 2019
Op 12 januari 2019 vindt bij het Oosterlicht College Nieuwegein de ResearchED Nederland plaats. Het doel van een researchED congres is de onderzoekgeletterdheid van leraren verhogen, nieuwe manieren van professionele ontwikkeling ondersteunen en onderwijsmythes doorbreken. Tim Surma en Paul Kirschner van de Open Universiteit geven er een presentatie. 

Tim Surma: de oefeningenles

De titel van de presentatie van Tim Surma is Desirable difficulties in de oefeningenles. Als leraar kun je je de oefeningenles zo inrichten dat je leerlingen goed presteren tijdens die les. Soms blijkt achteraf dat die oefeningenles toch niet het gewenste resultaat had: op toetsen doen leerlingen het ondermaats op oefeningen die je nochtans had ‘gedrild’. Didactische ingrepen die ‘moeilijkheden’ lijken te veroorzaken voor de leerling, waardoor het tempo van het schijnbare leren in de les vertraagt, optimaliseren vaak het leren en de transfer op lange termijn. Robert Bjork noemde deze didactische manipulaties ‘gewenste moeilijkheden’ (desirable difficulties). Tim Surma zoomt tijdens zijn presentatie in op hoe je als leraar de oefeningenles optimaal kunt organiseren door die desirable difficulties bewust in te plannen.

Paul Kirschner: ICT in the classroom

De presentatie van Paul Kirschner is getiteld: Dont’s and do’s for using ICT in the Classroom: What Good Science tells us. ICT kan een uitstekend hulpmiddel zijn, als het tenminste goed gebruikt wordt. Bij verkeerd gebruik kan ICT chaos creëren en het leren schaden. Kirschner presenteert een aantal dingen die leerkrachten te allen tijde moeten vermijden en geeft daar voorbeelden van. Vervolgens gaat hij in op bewezen manieren om ICT zo in te zetten dat studenten en het leren er profijt van hebben. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de ResearchED website.