null Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie

Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 55 EC
 • Nederlands
 • Academisch jaar 2021-2022
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
Doorstromen als hbo- of wo-bachelor naar de mastervariant arbeids- en organisatiepsychologie? De premaster arbeids- en organisatiepsychologie geeft na afronding rechtstreeks toelating tot deze mastervariant. In de premaster leg je de basis voor jouw onderzoeksvaardigheden, breid je jouw gespreksvaardigheden uit en leg je een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

De premaster is bedoeld voor studenten die een opleiding hebben afgerond in de volgende richtingen: 

HBO: 
Psychologie, Creatieve therapie (beeldend, drama, muziek, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Human resource management, Medische hulpverlening, Pedagogiek, Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Personeelsmanagement, Sociaal-pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Verpleegkunde. 

WO-bachelor: 
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Geneeskunde. 

Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen): 
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Kunst- en cultuurbemiddeling, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk),
Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Deze premaster is de ideale voorbereiding op de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie. In de premaster is uitgebreid aandacht voor diverse onderzoeksmethoden, je behandelt theoretische en praktische vraagstukken en je gaat aan de slag met het versterken van vaardigheden in gespreksvoering en conflicthantering. De premaster is een deeltijdopleiding waarin de studeerbaarheid voorop staat. In twee jaar kun je met een studietempo van ongeveer 30 studiepunten per jaar de premaster afronden, maar het is ook mogelijk om sneller te studeren. Past dit studietempo niet bij jouw persoonlijke situatie, dan spreek je in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Opbouw

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk in het Jaarrooster Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
PB0214 Psychologie van arbeid en gezondheid
PB0212 Onderzoekspracticum inleiding onderzoek
PB1802 Proactiviteit op het werk: een psychologisch perspectief
PB0312 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
PB1112 Psychologische gespreksvoering
Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB2402 Inleiding in conflicthantering en mediation
PB2302 Organisatiepsychologie
PB0812 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1502 Test- en toetstheorie
 

Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.

Studieduur

Een jaar (voltijd), twee jaar (deeltijd). Past dit studietempo niet bij jouw persoonlijke situatie, dan spreek je in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af.

Begeleiding

Bijna alle cursussen in de premaster worden intensief en gedurende een bepaald kwartiel begeleid. Kijk in het Jaarrooster Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Een aantal cursussen heeft online begeleidingsbijeenkomsten. De onderzoekspractica hebben facultatieve bijeenkomsten (niet verplicht) die dringend aangeraden worden om te bezoeken. De cursus Psychologische gespreksvoering heeft verplichte fysieke bijeenkomsten.

Tentaminering

De tentamenvorm is cursusgebonden. In het Jaarrooster Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie zie je op welke wijze de cursus wordt getentamineerd.

Studiecentra

De tentamens en de bijeenkomsten vinden plaats in diverse studiecentra in Nederland. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Wanneer je wil starten met de premaster, kun je contact opnemen met een van de studieadviseurs van de opleiding. Zij gaan na of je op basis van jouw vooropleiding rechtstreeks toegelaten kunt worden tot de premaster of dat je in aanmerking komt voor vrijstelling binnen de bacheloropleiding. Ook de studieplanning kan worden besproken aan de hand van het jaarrooster.  
Vervolgens kun je formeel toelating aanvragen door je aan te melden voor deze premaster. 
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van de premaster) formeel toelating aan. 
 
Nadat je toegelaten bent tot de premaster en je de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je aanmelden voor de cursussen. Voor de premaster meld je per cursus aan.
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.

Starten

September (kwartiel 1). Later in het studiejaar starten is mogelijk. Overleg dat altijd met een studieadviseur vanwege de bestudeerbaarheid van het programma.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de opleiding gebruikt worden.

Vrijstelling

IIndien je een cursus van eenzelfde inhoud, omvang en niveau hebt afgerond bij een andere universiteit en je dit kunt onderbouwen met de juiste bewijsstukken, dan wordt de omvang van de premaster kleiner.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos.
 
Nadat je officieel bent toegelaten tot de premaster betaal je voor de cursussen uit de premaster een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Dit bedrag is inclusief 12 maanden inschrijfduur per cursus, studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, een tentamen en twee herkansingen en bij de cursus behorende begeleiding. 
Lees meer informatie over kosten en het Levenlanglerenkrediet.

Wat kun je met jouw diploma?

Na de premaster word je toegelaten tot de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie. Na deze masteropleiding kun je als zelfstandig psycholoog aan de slag, je kunt gaan werken als onderzoeker, docent,  beleidsmedewerker, trainer, coach, adviseur bedrijfsleven, psycholoog bij HRM-afdelingen et cetera. Houd er rekening mee dat je voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben. Je kunt ook solliciteren naar een opleidingsplaats in een postmasteropleiding (indien je aanvullende vakken hebt afgerond) en je kunt bijscholen voor de registers Arbeid- en organisatiepsycholoog NIP en psycholoog Arbeid en gezondheid NIP.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvang je een cursuscertificaat. De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijgt je de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Contact

Vragen over de premaster kun je stellen aan onze studieadviseurs.