null Prepromotietraject voor mbo-docenten: aanmelding sluit op 1 juni

OW_13091_AutonomieStructuur_head_large.jpg
Leren
Prepromotietraject voor mbo-docenten: aanmelding sluit op 1 juni
Het mbo heeft een jonge onderzoekscultuur waarbinnen het nog niet vanzelfsprekend is voor docenten om voor een promotietraject te kiezen. De Open Universiteit, het Expertisecentrum Beroepsonderwijs, de beroepsvereniging opleiders in het mbo en Hogeschool Utrecht hebben een prepromotietraject ontwikkeld om mbo-docenten te begeleiden bij het opstarten van zo’n traject. De nieuwe ronde start in september 2021. Aanmelden kan nog tot 1 juni 2021.

Van idee tot promotievoorstel

Hoe kom je van een idee tot een promotievoorstel? Wat houdt een promotietraject eigenlijk precies in? Is het wel een realistische keuze? Misschien weet je al dat je wilt promoveren, maar kun je hulp gebruiken bij het opstellen van je onderzoeksplan. Het prepromotietraject helpt mbo-docenten om helder te krijgen wat promoveren inhoudt. Je gaat een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opstellen en eventueel een aanvraag indienen voor een promotiebeurs.

Praktische en inhoudelijke ondersteuning

Uit voorgaande jaren is gebleken dat deze praktische en inhoudelijke ondersteuning voor veel docenten een belangrijke stimulans was om daadwerkelijk de stap te zetten tot een promotietraject, bij de Open Universiteit of elders. Ook als je beslist niet te promoveren is deelname aan het project nuttig: je hebt je onderzoeksvaardigheden opgefrist. Dit kan helpen om een (grotere) rol gaan spelen bij het coördineren of uitzetten van onderzoeksactiviteiten op de instelling, al dan niet binnen een practoraat. Of met collega’s in het team de eigen onderwijspraktijk kritisch onder de loep nemen.

Meer informatie?

Wil je meer weten? Bekijk de folder over het traject, kijk op de website van het prepromotietraject of neem contact op met Willeke Lucius.