null Professional Course eHealth: een praktische introductie voor professionals in de zorg en publieke gezondheid

PSY_PPEH_head_large.jpg
Leren
Professional Course eHealth: een praktische introductie voor professionals in de zorg en publieke gezondheid
Zorgprofessionals hebben veelal aanvullende kennis en vaardigheden nodig om te leren hoe ze eHealthtoepassingen gebruiken. Er blijken in de praktijk barrières te bestaan om op grotere schaal met eHealthtoepassingen te gaan werken. Tijdens de eHealth week 2019 lanceerde de faculteit Management, Science & Technology samen met de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen een introductiecursus eHealth, bestemd voor professionals in de zorg. Met de Professional Course eHealth, die februari 2020 start, stelt de Open Universiteit (OU) zorgprofessionals op hbo-niveau in staat om nu kennis te nemen van het concept, recente ontwikkelingen en dat te vertalen naar de eigen werkpraktijk.

Professional Course eHealth

Deze professional course ‘eHealth voor zorgprofessionals’ biedt professionals in de somatische, geestelijke en publieke gezondheidszorg een actueel beeld van ontwikkelingen op het gebied van eHealth. Professionals  worden geschoold in vaardigheden om eHealth-toepassingen optimaal in te zetten. Dit Professional Program course is ook praktijkgericht zodat zij de opgedane vaardigheden direct in de praktijk en dus in hun werk kunnen toepassen.

Waarom nu een Professional Course eHealth

eHealth omvat voor de OU een breed scala van toepassingen zoals websites, apps, serious games, online zelfmanagementprogramma’s,  domotica en beeldbellen. Veel toepassingen zijn via een computer beschikbaar maar meer en meer worden ook mobiele apparaten zoals smartphones gebruikt.

Zorgprofessionals werken in toenemende mate met eHealth-toepassingen om patiënten, cliënten of burgers te informeren, te adviseren, te begeleiden en/of te behandelen. Het gaat daarbij om het bieden van curatieve of preventieve zorg bij psychische- of gezondheidsproblemen of om deze juist te voorkomen.

Deze Professional Course ondersteunt zorgprofessionals op hbo-niveau om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen in zorg en preventie.

Waarom de Open Universiteit

De instelling is dé Nederlandse expert op het gebied van online leren voor professionals. Dit biedt ideale mogelijkheden om deze korte opleiding te combineren met werk. Zwaar belaste zorgprofessionals studeren flexibel en online. De OU verricht hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied. Zo heeft het College van bestuur van de Open Universiteit recent dr. Catherine Bolman benoemd tot hoogleraar e/mHealth-toepassingen.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie onze website.