null Promotie: Informatica Onderwijs in een hybride wereld

INF_PromotieLauraBenvenuti_14738_head_large.jpg
Leren
Promotie: Informatica Onderwijs in een hybride wereld
In haar proefschrift 'Computing Education in a Hybrid World' verkent Laura Benvenuti informatica curricula en het informaticagedeelte van de hybride curricula. Zij concludeert dat het vraagstuk, wat een solide Informatica-curriculum is in het Hoger Onderwijs, op dit moment geen pasklare antwoorden kent. Bij ontwerpers van hybride curricula dringt zij er op aan, dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de afbakening van de nieuwe deelgebieden van de Informatica waar zij voor opleiden. Benvenuti verdedigt haar proefschrift op vrijdag 20 september 2019 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Een wereld zonder Informatica is niet meer denkbaar. Informatie- en communicatietechnologie is overal en altijd te gebruiken, door iedereen. Ook professionele omgang met digitale technologie is niet langer voorbehouden aan informatici. Er zijn experts in diverse vakgebieden als medische informatiekunde, bio-informatica en digitale media. Het hoger onderwijs biedt bachelor curricula aan om deze experts op te leiden. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt. Specifieke onderwerpen uit de medische wereld, resp. de biologie of de media moeten daarin aan de orde komen. Daardoor is de ruimte die kan worden besteed aan de Informatica kleiner dan in een regulier Informatica curriculum. Welke onderwerpen uit de Informatica zijn relevant voor het ontwerpen van dergelijke curricula?

Informatica curricula in het Hoger Onderwijs

In de laatste 25 jaar zijn bachelor curricula ontstaan over de toepassing van digitale technologie in specifieke vakgebieden. In hoeverre zouden deze curricula moeten worden gerekend tot de Informatica curricula? Benvenuti’s antwoord is: ten dele. Sommige daarvan noemt zij 'hybride'. Dat zijn de curricula die bedoeld zijn om professionals op te leiden in Informatica-gerelateerde vakgebieden, terwijl zij minder dan 50% van hun studieruimte wijden aan de Informatica. Benvenuti verkent in haar proefschrift informatica-curricula en het informaticagedeelte van hybride curricula. Zij bestudeert nationale en internationale frameworks voor Informatica curricula in het hoger onderwijs, die bedoeld zijn om ontwerpkeuzes te onderbouwen. Zij bespreekt drie verschillende manieren waarop vraagstukken in de Informatica kunnen worden benaderd en beargumenteert dat dit denkkader kan helpen bij het ontwerpen van hybride curricula. Benvenuti onderzocht hoe studenten, die verschillende bachelor opleidingen in de informatica volgen, omgaan met abstracte begrippen. In een hybride curriculum onderzocht zij een succesvolle cursus met een forse informatica component vanuit het perspectief van de student. Tot slot reflecteert Benvenuti over het ontwerp van een cursus over het web die bedoeld is voor een gemengd publiek.

Verworven inzichten

Benvenuti constateert dat het vraagstuk, wat een solide Informatica-curriculum is in het Hoger Onderwijs, op dit moment geen pasklare antwoorden kent. In haar thesis geeft zij aanbevelingen voor het ontwerpen van bachelor-curricula in de Informatica zodanig dat (1) afgestudeerden worden voorbereid op deelname aan de arbeidsmarkt, (2) zij hun turbulente vakgebied kunnen bijhouden en (3) het deelgebied waarin zij competent zijn is afgebakend. Benvenuti dringt bij ontwerpers van hybride curricula er op aan, dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de afbakening van de nieuwe deelgebieden van de Informatica waar zij voor opleiden, in samenspraak met de academische gemeenschap, het bedrijfsleven en de overheid.

Promotie

Laura Benvenuti verdedigt haar proefschrift 'Computing Education in a Hybrid World' op vrijdag 20 september 2019 om 13.30 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De promotores zijn prof. dr. ir. J.M. Versendaal (Open Universiteit) en prof. dr. G.C. van der Veer, (Open Universiteit).

Laura Benvenuti

Laura Benvenuti