null Promotie: Kansen voor interne etnische migrantenondernemers in Ghana

MW_Promotie_JacquelineZakpaa_18834_head_large.jpg
Promotie: Kansen voor interne etnische migrantenondernemers in Ghana
De afgelopen decennia heeft er een enorme groei plaatsgevonden op het gebied van internationale migratie en zelfstandig ondernemerschap onder etnische minderheden in West-Europa en Noord-Amerika. Dat heeft geleid tot nieuwe onderzoeksmogelijkheden, concepten en theorieën over migratie en ondernemerschap. Hoe kunnen deze onderzoeksmogelijkheden worden toegepast op de opkomende populatie van interne etnische migrantenondernemers in Ghana? En door welke factoren wordt de ondernemersmotivatie van in Ghana geboren etnische migranten beïnvloed? Jacqueline Zakpaa verdedigt op donderdag 25 november 2021 om 16.00 uur haar proefschrift 'Exploring the Self-employment Entrepreneurial Motivation of Internal Ethnic Migrants in Ghana: Do ethnicity and culture play a role?' aan de Open Universiteit in Heerlen.

Inheemse subculturele etnische groepen in Ghana

Het onderzoek van Jacqueline Zakpaa verschaft hedendaagse inzichten in de ondernemersmotivatie van interne etnische migrantenondernemers in Ghana. De deelnemende ondernemers in het onderzoek zijn afkomstig uit dertien inheemse subculturele etnische groepen. Het onderzoek levert daarmee een systematische analyse op van ondernemersmotivatie en -succes, die het multiculturalisme van de Ghanese samenleving weerspiegelt.

Invloeden op de ondernemersmotivatie

De ondernemersmotivatie in Ghana is complex en multidimensionaal. Het aantrekken van kansen, zoals financiële prikkels, cultuur en de ontwikkeling van menselijk kapitaal via het stedelijke informele leerlingstelsel van Ghana spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast heeft het ondernemersecosysteem van Ghana zowel positieve als negatieve effecten op de ondernemersmotivatie. Ondernemers die menselijk kapitaal willen ontwikkelen genereren bijvoorbeeld meer ondernemerskansen als hun zakelijke en persoonlijke doelen in overeenstemming zijn met de culturele waarden van de gastgemeenschap.

Verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers

De ondernemersmotivatie van mannen en vrouwen laat zowel overeenkomsten als verschillen zien. Voor vrouwen zijn psychologisch kapitaal, culturele invloeden, de ontwikkeling van menselijk kapitaal en financiële prikkels van invloed op de ondernemersmotivatie. De motivatie van mannen wordt beïnvloed door de ontwikkeling van menselijk kapitaal, eerdere werkervaring, psychologische kapitaalfactoren en relationeel sociaal kapitaal. Onderwijs en gender zijn belangrijke antecedenten van ondernemerssucces in Ghana. Het onderwijs stimuleert bedrijfsgroei en het verwerven van financiële en materiële middelen voor het runnen van het bedrijf, bijvoorbeeld door het helpen ontwikkelen van ondernemersvaardigheden.

Promotie Jacqueline Zakpaa

Jacqueline Zakpaa (1961, Jirapa, Ghana) promoveert aan de faculteit Managementwetenschappen als buitenpromovenda. Zij is docent aan de Takoradi Technical University in Ghana. Jacqueline Zakpaa verdedigt op donderdag 25 november 2021 om 16.00 uur haar proefschrift 'Exploring the Self-employment Entrepreneurial Motivation of Internal Ethnic Migrants in Ghana: Do ethnicity and culture play a role?' aan de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotors zijn prof. dr. Petru Curseu, Open Universiteit Heerlen, en prof. dr. Léo-Paul Dana, Montpellier Business School Frankrijk. De promotie is live te volgen via ou.nl/live.