null Promotie: Meer zichtbaarheid vergroot begrip voor verbindende rol van kennismakelaars in gezondheidszorg

OW_Promotie_MargotBarry_17534_head_large.jpg
Promotie: Meer zichtbaarheid vergroot begrip voor verbindende rol van kennismakelaars in gezondheidszorg
De snel veranderende gezondheidszorg vraagt om professionals die in staat zijn om onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. Deze positie van 'kennismakelaar' lijkt bij uitstek geschikt voor professionals met een dubbelrol, zoals bijvoorbeeld docent-onderzoekers. Hoe zij op een goede manier kunnen optreden als kennismakelaar in zorg-gerelateerde beroepen, is het onderwerp van het proefschrift van Margot Barry, dat zij op vrijdag 14 oktober 2022 om 13.30 uur verdedigt aan de Open Universiteit in Heerlen.

De laatste jaren zijn de werkzaamheden in de zorg snel complexer geworden. Met het veranderen van taken zijn veel beroepsrollen in de gezondheidszorg ingrijpend aangepast en zijn nieuwe functies ontstaan. Om te kunnen inspelen op deze ontwikkelingen, zoeken professionals in de praktijk en in het onderwijs verbinding met onderzoekers voor up-to-date kennis, die hen ondersteunt met een wetenschappelijke basis. Daarbij is er een groeiende behoefte aan kennisontwikkeling tijdens de praktijk van alledag.

Steeds vaker worden 'dual-role professionals' ingezet als kennismakelaars in de gezondheidszorg en bij gezondheidszorgopleidingen. Margot Barry onderzocht wat hun toegevoegde waarde is als kennismakelaar, hoe zij zichtbaarder kunnen worden en hoe zij zich professioneel ontwikkelen.

Resultaten van het onderzoek

Margot Barry concludeert in haar onderzoek dat de activiteiten, vaardigheden en netwerken van de kennismakelaar niet spontaan zichtbaar zijn voor de dual-role professionals zelf en voor hun werkgever. Door bewust te werken aan zichtbaarheid, ontstaat meer begrip voor de activiteiten van kennismakelaars en hun bijdrage als verbinder tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.

Kennismakelaars blijken vooral van toegevoegde waarde te zijn als ze tegelijkertijd werk hebben in meerdere sectoren, zoals onderwijs én onderzoek of gezondheidszorg én onderwijs. Ze begrijpen dan niet alleen de unieke waarden van elke sector, maar kunnen ook zinvolle onderlinge verbindingen leggen. Tenslotte draagt het optreden als kennismakelaar ook bij aan de individuele professionele ontwikkeling van dual-role professionals. Het verdient aanbeveling dat zij bewust tijd reserveren voor kennismakelaarsactiviteiten en die activiteiten zichtbaar maken. Een ondersteunende rol van het management is daarbij onmisbaar.

Promotie Margot Barry

Onderwijswetenschapper Margot Barry (1974, Botswana) verdedigt op vrijdag 14 oktober 2022 om 13.30 uur aan de Open Universiteit in Heerlen haar proefschrift met als titel 'Dual-role Professionals as Knowledge Brokers; Their added value, visibility and professional development'. Haar promotores zijn prof. dr. Loek Nieuwenhuis, Open Universiteit en prof. dr. Nynke Scherpbier-de Haan, UMC Groningen. Copromotor is dr. Wietske Kuijer-Siebelink, HAN University of Applied Sciences. De promotie is live bij te wonen aan de Open Universiteit in Heerlen en online te volgen via ou.nl/live.

Boekomslag Promotie Margot Barry