null Promotie: Model om learning analytics succesvol in te zetten in onderwijs

ALG_Promotie_JustianKnobbout_14312_head_large.jpg
Promotie: Model om learning analytics succesvol in te zetten in onderwijs
Mede door de grootschalige digitalisering van het onderwijs komt steeds meer data over leren beschikbaar. Tijdens het leren laten studenten digitale sporen achter. Informatiesystemen zijn in staat deze sporen te gebruiken om het leren te verbeteren. Het analyseren en inzetten van studentdata wordt learning analytics genoemd. Learning analytics helpen bij het inzichtelijk maken en verbeteren van onderwijs. Ze worden echter nog weinig op grote schaal toegepast. Hoe kunnen onderwijsinstellingen learning analytics succesvol inzetten? En wat is daarvoor nodig? Justian Knobbout verdedigt op vrijdag 29 oktober 2021 om 13.30 uur zijn proefschrift 'Designing the Learning Analytics Capability Model' aan de Open Universiteit in Heerlen.

Capability model voor learning analytics

Door studentdata te analyseren en visualiseren kunnen onderwijskundige interventies worden ingezet die leerprocessen verbeteren, leeruitkomsten verhogen en leeromgevingen optimaliseren. De voordelen van learning analytics worden op dit moment slechts op kleine schaal benut. Het implementeren en opschalen van learning analytics is een complex proces. En de bestaande theorie over hoe learning analytics te implementeren en te gebruiken is veelal vrij abstract, niet in de praktijk gevalideerd of richt zich niet op de Nederlandse context. Om de adoptie van learning analytics door Nederlandse onderwijsinstellingen te ondersteunen heeft Justian Knobbout een zogenoemd capability model ontwikkeld. Het model beschrijft welke organisatorische vaardigheden Nederlandse onderwijsinstellingen moeten ontwikkelen om learning analytics succesvol in te zetten.

Praktische handvatten om learning analytics in te zetten

Het capability model geeft inzicht in welke vaardigheden met betrekking tot learning analytics van belang zijn en hoe die in de praktijk kunnen worden gebracht. Het model stelt bijvoorbeeld dat de kwaliteit van data een belangrijk element is, geeft vervolgens karakteristieken van goede data en geeft suggesties over hoe de onderwijsinstelling goede data kan realiseren. Dit helpt beroepsbeoefenaars om concreet aan de slag te gaan met het inzetten van learning analytics. De doelgroep van het capability model zijn personen die zich bezighouden met de implementatie van learning analytics binnen een onderwijsinstelling. Dit zijn onder andere beleidsmedewerkers, managementleden, IT-medewerkers en institutioneel onderzoekers. Ook voorziet het promotieonderzoek in maatstaven om de impact van learning analytics op het leren vast te kunnen stellen. Hierdoor kan de effectiviteit van learning analytics op het onderwijs beter worden bepaald.

Promotie Justian Knobbout

Justian Knobbout (1989, Culemborg) promoveert aan de faculteit Bètawetenschappen als buitenpromovendus. Hij is zelfstandig ondernemer en docent aan de Hogeschool Utrecht. Hij verdedigt op vrijdag 29 oktober 2021 om 13.30 uur zijn proefschrift 'Designing the Learning Analytics Capability Model' aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotor is prof. dr. ir. Johan Versendaal, Open Universiteit. Zijn copromotores zijn dr. Esther van der Stappen, Avans Hogeschool en dr. Rogier van de Wetering, Open Universiteit. Het onderzoek werd ondersteund door Hogeschool Utrecht. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.