null Promotie: Muziektherapie helpt tegen depressie

PSY_Promotie_Muziektherapie_15253_head_large.jpg
Promotie: Muziektherapie helpt tegen depressie
Depressie is in Nederland, net als in de rest van de wereld, een veelvoorkomend probleem. Vaak ontstaat depressie al op jonge leeftijd. Wordt een depressie niet behandeld, dan kan deze chronisch worden. Promovenda Sonja Aalbers ontwikkelde een muziektherapeutisch programma dat tot doel heeft depressieve klachten te verminderen en emotieregulatie te verbeteren en onderzocht het effect ervan op jongvolwassen studenten. Op vrijdag 1 oktober 2021 om 13.30 uur verdedigt zij haar proefschrift 'Beating depressive symptoms: Towards the development of Emotion-regulating improvisational music therapy (EIMT) for young adults' aan de Open Universiteit in Heerlen.

Depressie bij jongvolwassen studenten

Jongvolwassen studenten vormen een belangrijke risicogroep om een depressie te ontwikkelen. Zij ervaren veel stress, zoals academische overbelasting en druk om te presenteren. Veel studenten hebben last van depressieve symptomen en angst. Emotieregulatie speelt een belangrijke rol in het ontstaan van depressie. Deze problemen zijn na de komst van COVID-19 vergroot, onder andere door zorgen over hun gezondheid en dat van belangrijke naasten, moeite met concentreren, slaapproblemen, motivatieproblemen en gebrek aan sociale interactie en emotionele ondersteuning.

Muziek en emotie

Muziek kan emotie ontlokken. Muziektherapie wordt in de praktijk al ingezet ter ondersteuning van het ontlokken en reguleren van emoties bij mensen met depressieve klachten. De overall effecten van deze vorm van therapie waren tot nu onvoldoende bekend bij deze doelgroep. Sonja Aalbers ontwikkelde een nieuw muziektherapeutisch programma speciaal gericht op de preventie van depressie bij jongvolwassenen: Emotieregulerende improvisatorische muziektherapie (EIMT). Ze onderzocht vervolgens de effecten van EIMT op jongvolwassen studenten.

Muziektherapie vermindert depressieve symptomen en verbetert emotieregulatie

Aalbers concludeert dat muziektherapie toegevoegd aan een standaardbehandeling effectief is om depressieve symptomen en angst te verminderen en het sociaal, beroepsmatig en psychologisch functioneren te verbeteren. Ook stelt zij dat muziektherapie even effectief is als andere vormen van psychologische behandelingen. Er zijn bovendien aanwijzingen dat het nieuw ontwikkelde EIMT veelbelovend is als preventieve, op zichzelf staande muziektherapeutische aanpak om depressieve symptomen, angstsymptomen en negatieve gevoelens te verminderen en emotieregulatie te verbeteren bij jongvolwassen studenten met depressieve klachten in een hogeschool context. Of de ontwikkelde preventieve aanpak ook werkt bij andere leeftijdsgroepen en doelgroepen met depressieve symptomen moet nog verder onderzocht worden.

Promotie Sonja Aalbers

Sonja Aalbers (1965, Zwollerkerspel) promoveert als buitenpromovendus aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Aalbers is docent-onderzoeker, supervisor en muziektherapeut. Op vrijdag 1 oktober 2021, om 13.30 uur verdedigt zij haar proefschrift 'Beating depressive symptoms: Towards the development of Emotion-regulating improvisational music therapy (EIMT) for young adults' in Heerlen. De promotor is prof. dr. Susan van Hooren, Open Universiteit. De copromotores zijn dr. Marinus Spreen, NHL Stenden Hogeschool, en dr. Annemiek Vink, ArtEZ hogeschool voor de kunsten. De promotie is live te volgen via ou.nl/live.

Boekomslag Promotie Sonja Aalbers