null Promotie: Ouderbetrokkenheid ook in het mbo belangrijk

OW_Promotie_Lisa_Boonk_head_large.jpg
Promotie: Ouderbetrokkenheid ook in het mbo belangrijk
De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor ouderbetrokkenheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Lange tijd is gedacht dat de invloed van ouders bij jongvolwassenen beperkt is. Zelfredzaamheid was het uitgangspunt. In hoeverre is ouderbetrokkenheid eigenlijk belangrijk voor mbo-studenten? Draagt betrokkenheid van ouders bij aan het studiesucces van mbo'ers? En wat kunnen mbo-scholen doen om ouderbetrokkenheid te stimuleren? Lisa Boonk, promovenda aan de Open Universiteit, deed onderzoek naar deze vragen in het ROC van Twente, waar zij tevens werkzaam is als onderwijskundige. Uit het onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid ook in het mbo van belang is. Boonk verdedigt op vrijdag 4 december om 13.30 uur (online) haar proefschrift 'Exploring, measuring, and evaluating parental involvement in vocational education and training' aan de Open Universiteit.

Stimuleren van ouderbetrokkenheid

Er is in Nederland nauwelijks onderzoek naar ouderbetrokkenheid, waardoor er veel onduidelijkheid is over de relevantie en effectiviteit van ouderbetrokkenheid in het mbo. Uit het proefschrift van Lisa Boonk blijkt dat ouderbetrokkenheid volgens studenten, ouders en docenten van belang is, maar de werking ervan blijkt ingewikkelder dan vaak wordt aangenomen. “Er is weinig bekend over de effecten van ouderbetrokkenheid op het studiesucces van mbo’ers. Wel blijkt uit het onderzoek dat het niet effectief is als ouders niet betrokken zijn. Overmatige controle is echter ook niet goed. Mbo’ers hebben baat bij passende betrokkenheid van hun ouders. Daarbij is het van belang dat ouders ook vertrouwen op de verantwoordelijkheid en autonomie van hun zoon of dochter. Het is afhankelijk van de jongere waar precies de grens ligt tussen steun of bemoeienis,” legt Boonk uit. 

Vertrouwensrelatie met ouders en studenten

In het huidige regeerakkoord worden scholen gestimuleerd om de samenwerkingsrelatie met ouders te verbeteren en hun betrokkenheid bij het onderwijs te vergroten. De vraag is alleen: hoe moeten scholen dit aanpakken? Het onderzoek van Lisa Boonk biedt handvatten voor mbo-scholen om ouderbetrokkenheid op effectieve wijze te stimuleren. “De belangrijkste aanbeveling is dat docenten een vertrouwensrelatie opbouwen met ouders en studenten, omdat vertrouwen een belangrijke voorwaarde is voor het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Mbo-scholen wordt daarnaast geadviseerd rekening houden met de individuele behoeften van de jongere in hun aanpak om ouderbetrokkenheid te stimuleren.” Verder blijkt dat de aanpak van mbo-scholen vaak niet aansluit op wat er nodig is om effectieve vormen van ouderbetrokkenheid te stimuleren. Boonk: “Er is dan meer nodig dan één keer per jaar een tienminutengesprek. Bovendien moeten docenten geprofessionaliseerd worden in de wijze waarop zij de ouders van hun studenten beter kunnen betrekken bij het onderwijs van hun kind.” 

Promotie Lisa Boonk

Lisa Boonk schreef haar proefschrift als buitenpromovendus bij de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Ze is tevens werkzaam als onderwijskundige bij het ROC van Twente. Zij verdedigt op vrijdag 4 december om 13.30 uur (online) haar proefschrift 'Exploring, measuring, and evaluating parental involvement in vocational education and training'. Haar promotor is prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, Open Universiteit. Co-promotores zijn dr. H. Ritzen, ROC Twente en dr. J. Gijselaers, Open Universiteit. De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.

Portretfoto Lisa Boonk

Lisa Boonk