null Promotieonderzoek: Smartphone helpt bij leren

CW_Kunstkijken_10370_head_large.jpg
Promotieonderzoek: Smartphone helpt bij leren
Levenlang leren doe je niet alleen via formeel onderwijs. Levenslang leren doe je overal: op het werk, in de trein, op de bank met je tablet, in online netwerken en op internetfora. In al die situaties en op al die momenten is er één constante factor: je smartphone. Bernardo Tabuenca onderzocht of en hoe de smartphone gebruikt kan worden om levenlang leren te ondersteunen. Hij ontwikkelde en testte daarvoor verschillende apps. De resultaten presenteert hij in zijn proefschrift 'Ubiquitous Technology for Lifelong learners' dat hij op 10 juli 2015 verdedigt bij de Open Universiteit in Heerlen.

Smartphone benutten om leerproces te ondersteunen

Kun je de smartphone gebruiken om lerenden te stimuleren om even stil te staan bij het leren (reflectie)? En wat is dan het effect? Kun je de smartphone gebruiken om lerenden hun leerdoelen te laten bepalen en hun studietijd te registreren? Kun je de smartphone geautomatiseerd feedback laten geven over studieactiviteiten (statistieken tonen, strategieën aanbevelen)? En kan de smartphone de eigenaar tips geven over op de op dat moment beschikbare bronnen, locaties en leermogelijkheden? In verschillende experimenten ontwikkelde en testte Tabuenca apps en technieken om deze vragen te beantwoorden.

App LearnTracker in Google Play Store

Een van de ontwikkelde apps is de NFC-LearnTracker. Daarin kan een lerende zijn leerdoelen en leeromgevingen invoeren en registreren hoeveel tijd hij besteedt aan leren. De app geeft feedback in de vorm van tips en statistieken (learning analytics). Voor OU-studenten ontwikkelde en testte hij een OU-variant. Daarin werd voor een cursus per onderdeel ingevoerd hoeveel studietijd er volgens de docent voor nodig is. De Learntracker vergelijkt dat met de door de student geregistreerde tijd, maar geeft bijvoorbeeld ook informatie over de tijd die de medestudenten gemiddeld aan elk onderdeel besteden. In een ander experiment koppelde hij de LearnTracker aan een Feedback Cube. Die Cube zette de lerende bijvoorbeeld bij zijn computer. Op het moment dat hij (met zijn smartphone) in de buurt van de computer komt, geeft de smartphone aan welke taken hij nog op zijn computer moet doen. En op de Feedback Cube ziet hij met licht aangegeven hoeveel procent van zijn taken afgerond zijn en hoeveel hij nog moet doen. Tabuenca onderzocht van al dit soort apps en tools wat het effect was op het leren. De NFC Learn Tracker is gratis beschikbaar in de Google PlayStore.

Bernardo Tabuenca (Madrid 1977) verdedigt zijn proefschrift 'Ubiquitous Technology for Lifelong Learners' op 10 juli 2015 om 13.30 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotor is prof. dr. Marcus Specht, co-promotores zijn prof. dr. Marco Kalz en dr. Stefaan Ternier (allen van het Welten-instituut).