null Promovendi ontwikkelen en evalueren Kanker Nazorg Wijzer

PSY_Nazorg_14285_head_large.jpg
Gezondheid
Promovendi ontwikkelen en evalueren Kanker Nazorg Wijzer
Mensen die behandeld zijn tegen kanker kunnen tijdens hun herstel te maken krijgen met een grote verscheidenheid aan problemen. Om hen daarbij te ondersteunen hebben Roy Willems en Iris Kanera, onderzoekers bij de Open Universiteit, in het kader van hun promotieonderzoek de Kanker Nazorg Wijzer (KNW) ontwikkeld en geëvalueerd. Deze Kanker Nazorg Wijzer (KNW) komt vanaf maart landelijk beschikbaar via kanker.nl. Op 8 maart 2018 verdedigen Roy Willems (13.30 uur) en Iris Kanera (16.00 uur) hun proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen.

Kwaliteit van leven en leefstijl

De KNW is een online zelfmanagement programma voor mensen die herstellen van kanker. Het programma geeft informatie en advies-op-maat over vermoeidheid, angst en depressie, relaties en seksualiteit, werkhervatting, beweging, voeding, roken en restklachten. Daarnaast bevat de KNW video’s van voormalige kankerpatiënten en experts. Roy Willems en Iris Kanera ontwikkelden de KNW en onderzochten de effectiviteit. Willems richtte zich daarbij op het effect op kwaliteit van leven, angst, depressie en vermoeidheid. Kanera onderzocht het effect op beweging, voeding en roken. 462 voormalig kankerpatiënten namen deel aan het onderzoek, ofwel in een controlegroep ofwel in een experimentele groep. 

Effecten

De experimentele groep had zes maanden lang toegang tot de Kanker Nazorg Wijzer. Uit het onderzoek van Willems blijkt dat zij na die periode emotioneel en sociaal beter functioneerden en minder last hadden van depressie gevoelens en vermoeidheid. Gevoel van controle over herstel na kanker lijkt een belangrijke verklaring te zijn voor de effecten op depressie en vermoeidheid. Na 12 maanden was er op deze punten geen verschil meer zichtbaar tussen de groepen, mogelijk als gevolg van het natuurlijk herstel van de controlegroep. Kanera onderzocht de effecten op leefstijl. Zij stelde vast dat de gebruikers van de KNW na een half jaar meer (matig intensief) bewogen en meer groenten consumeerden. Hoe jonger de deelnemers waren, hoe beter ze in waren om het toegenomen beweeggedrag op langere termijn vol te houden (gemeten na een jaar).

Landelijk online en gratis beschikbaar

De KNW werd door de gebruikers zeer positief gewaardeerd. De KNW is laagdrempelig, makkelijk toegankelijk en kan goed ingezet worden in de reguliere zorg als een eerste stap bij herstel na kanker. Via kanker.nl is de KNW gratis online beschikbaar. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van KWF en de inzet van het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL), Kanker.NL en de projectbegeleiders van de Open Universiteit en Universiteit Maastricht.

Roy Willems verdedigt zijn proefschrift Kanker nazorg wijzer - Development and evaluation of a computer-tailored self-management intervention providing psychosocial support for cancer survivors op donderdag 8 februari 2018 om 13.30 uur. 
Iris Kanera verdedigt haar proefschrift Web-based lifestyle support for cancer survivors op dezelfde dag om 16.00 uur.
Promoteres zijn prof. dr. L. Lechner en prof. dr. C.A.W. Bolman. De co-promotor is dr. I. Mesters (Universiteit Maastricht).

Over de promovendi

Roy Willems (1987, Sittard) studeerde aan de Radboud Universiteit en Maastricht University. Na zijn afstuderen ging hij als onderzoeker aan de slag, eerst bij de Maastricht University en later bij de Open Universiteit. Van 2016 tot 2018 werkt hij als docent bij Radboud University om in januari 2018 als postdoc onderzoeker terug te keren naar de Open Universiteit.

Roy Willems

Iris Kanera (1971, Borken, Duitsland) studeerde eveneens aan Maastricht University. Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest als fysiotherapeut en gezondheidsconsulent ging ze aan de slag als onderzoeker, eerst bij de Maastricht University, later bij de Open Universiteit. Sinds 2016 is ze als onderzoeker en docent verbonden aan Zuyd Hogeschool, lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen.

Iris Kanera