null Psychisch welzijn en de relatie met God

PSY_Relatie_God_11418_head_large.jpg
Psychisch welzijn en de relatie met God
Religie kan steun bieden bij het omgaan met stressvolle gebeurtenissen. Maar er zijn verschillende manieren om dat te doen, en de ene manier is minder succesvol dan de andere. Psychologiestudente Ria Oudijn deed hier onderzoek naar en schreef samen met onderzoekers van de vakgroep Levenslooppsychologie en het Kennisinstituut christelijke ggz een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Mensen met een christelijke geloofsovertuiging hanteren verschillende stijlen om met stressvolle levensgebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbare, om te gaan. Dat noemen we copingstijlen. Uit onderzoek kwamen eerder drie religieuze copingstijlen naar voren: de samenwerkende stijl (de verantwoordelijkheid bij problemen wordt gedeeld met God), de afwachtende stijl (men wacht Gods leiding af) en de zelfbesturende stijl (men lost problemen zelf op, zonder hulp van God).

Betere mentale gezondheid bij samenwerkende copingstijl

Oudijn zocht uit hoe elk van die stijlen samenhangt met psychische problematiek zoals depressie, bij christelijke mensen die al dan niet cliënt waren in de ggz. Mensen die vooral de samenwerkende religieuze copingstijl gebruiken, bleken over het algemeen minder psychische klachten te hebben dan mensen die andere religieuze copingstijlen gebruiken. Die copingstijl lijkt dus samen te hangen met een betere mentale gezondheid. Christelijke ggz-cliënten hanteren deze stijl minder dan christelijke niet-ggz-cliënten. Ook de afwachtende copingstijl gebruiken zij iets minder.

Buffer tegen psychische klachten

De onderzoekers vermoeden dat een vertrouwensvolle relatie tot God waarbij deze als ondersteunend en positief ervaren wordt, voor deze groep een buffer vormt tegen psychische klachten. Ze bevelen ggz-professionals aan zich bewust te zijn van de verschillende mogelijke religieuze copingstijlen om passende ondersteuning te kunnen bieden.

Lees het artikel.