null Regiodagen Cultuurwetenschappen Open Universiteit

CW_Regiodagen_Maagdenhuis_head_large.jpg
Leren
Regiodagen Cultuurwetenschappen Open Universiteit
De studie van de betekenis van ruimte en ruimtelijkheid vormt een belangrijke richting in de hedendaagse cultuurstudie. Een belangrijke impuls voor deze richting gaf Michel Foucault. Volgens hem dachten 19e-eeuwse wetenschappers vooral in temporele termen – zoals ontwikkeling, verandering, herkomst, crisis. De 20e eeuw daarentegen kenmerkt zich juist door een uitgesproken ruimtelijk besef. Dit wil zeggen, een besef 'van simultaneïteit en in het bijzonder van spanningen tussen groepen en belangen in het gebruik van de ruimte, op elk gebied', aldus historicus Remieg Aerts in het recent verschenen Alles is cultuur (2018).

Culturele plaatsen: de ruimtelijke dimensie van cultuur

Hoe kan de specifieke ruimtelijke dimensie van cultuur worden geanalyseerd? En wat levert een analyse die zich richt op ruimtelijkheid voor nieuwe inzichten op? Deze vragen staan centraal tijdens de drie regiodagen 2019 van de opleiding Cultuurwetenschappen in studiecentrum Utrecht (23 maart), studiecentrum Eindhoven (5 april) en studiecentrum Zwolle (6 april).