null Reijer Passchier in podcast: Wie is de baas over onze data?

RW_Baas_Data_14076_head_large.jpg
Reijer Passchier in podcast: Wie is de baas over onze data?
Reijer Passchier, universitair docent bij de faculteit Rechtswetenschappen, sprak in de podcastserie Appèl, gemaakt door de Mr. Hans van Mierlo Stichting, over de vraag: wie is de baas over onze data? Lokaal gebeuren op technologisch vlak misschien nog wel spannendere dingen dan op landelijk niveau. De boodschap: digitaliseer niet blind, maar denk goed na over de gevolgen daarvan en over het toekomstbestendig borgen van democratische en rechtstatelijke waarden.

Gevolgen technologie voor rechten en vrijheden

Nationale en lokale overheden maken steeds vaker gebruik van digitale technologie. Denk aan algoritmes die gebruikt worden voor fraudeopsporing en criminaliteitspreventie, maar ook aan projecten in de zogeheten slimme stad. Ondoordacht gebruik van technologie, zoals camera’s met gezichtsherkenning, kan echter enorme gevolgen hebben voor de rechten en vrijheden van mensen.

Wat gebeurt er met data

Vaak wordt bij technologische toepassingen bovendien software ingekocht bij grote bedrijven, en is niet altijd duidelijk hoe deze software werkt en wat precies gebeurt met de data van inwoners. Wat zijn de gevolgen van de steeds verdergaande digitalisering? En wie bepaalt wat er met de data van inwoners gebeurt?

Beluister de podcast

Reijer Passchier

Reijer Passchier is universitair docent Staats- en Bestuursrecht aan Open Universiteit en de Universiteit Leiden. Hij schreef onder andere het boek 'Artificiële Intelligentie en de Rechtsstaat', waarin hij ingaat op de gevolgen van het gebruik van kunstmatige intelligentie door overheden en bedrijven voor de rechtsstaat. Passchier was samen met Laura de Vries te gast in de podcastaflevering. De Vries is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting en auteur van het onderzoek 'Kanttekeningen bij de digitale stad'.

Mr. Hans van Mierlo stichting

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is het onafhankelijk wetenschappelijk bureau van D66. De Van Mierlo Stichting heeft tot doel om het sociaal-liberale gedachtegoed verder te ontwikkelen en te verspreiden binnen en buiten D66.