null Rob Martens wetenschappelijk directeur bij Stichting NIVOZ

OW_RobMartens_9687_head_large.jpg
Rob Martens wetenschappelijk directeur bij Stichting NIVOZ
Prof. dr. Rob Martens, hoogleraar bij het Welten-instituut, gaat met ingang van 1 januari 2018 aan de slag bij Stichting NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken). Hij volgt daar prof. dr. Luc Stevens op als wetenschappelijk directeur.

Samenwerking

Martens zal zijn werkweek verdelen over het Welten-instituut en NIVOZ. Martens: ‘De Open Universiteit heeft als wettelijke taak een bijdrage te leveren aan de innovatie van het (hoger) onderwijs. Dat sluit natuurlijk goed aan bij wat NIVOZ doet.’ Het Welten-instituut, waar Martens hoogleraar en programmaleider is, heeft specifiek als doel om onderwijsonderzoek te doen. ‘Er vindt een verschuiving plaats in het denken over wetenschappelijk onderzoek. Er wordt steeds meer gestreefd naar onderzoek dat aantoonbare maatschappelijke impact heeft. Deze nieuwe samenwerking met NIVOZ sluit heel goed aan op deze ontwikkeling. Zo'n samenwerking kan ook gestalte krijgen op het gebied van opleidingen. Immers, zowel het Welten-instituut als NIVOZ bieden opleidingen voor docenten.’

Over NIVOZ

NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken) richt zich in haar opleidingstrajecten pedagogische tact en pedagogisch leiderschap vooral op de ‘waartoe’-vraag van onderwijs en op de persoon die de leraar of schoolleider is in relatie tot het pedagogisch handelen. Het gesprek wordt gevoerd op onderwijsavonden en masterclasses en op platform het kind in blogs en verhalen van mensen uit de praktijk met duiding vanuit theorie en onderzoek. Daarnaast doet NIVOZ onderzoek naar legitimerende bronnen en praktijk. NIVOZ heeft de leerstoel Pedagogische dimensies voor onderwijs, opleiding en vorming mogelijk gemaakt op de Universiteit voor Humanistiek.

Over Rob Martens

Rob Martens (53) is ooit begonnen als onderwijspsycholoog aan de Radboud Universiteit en is ook werkzaam geweest bij de Universiteit Leiden. Op 1 januari 2007 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar multimediale educatie aan de Open Universiteit op de Veringa-leerstoel (mede mogelijk gemaakt door Teleac). Bij de Open Universiteit bekleedde hij als hoogleraar onder andere de functies van programmaleider onderzoek van het Ruud de Moor Centrum, wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) en programmaleider Docent en docentprofessionalisering bij het Welten-instituut. Martens kiest in zijn wetenschappelijk werk vooral voor praktijkrelevantie. Zijn specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering.

Rob Martens

Rob Martens