null Ronald Janse wordt decaan faculteit Rechtswetenschappen van OU

ALG_Benoeming_decaanRW_RonaldJanse_12040_head_large.jpg
Ronald Janse wordt decaan faculteit Rechtswetenschappen van OU
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. mr. Ronald Janse benoemd tot decaan van de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming gaat in op 1 januari 2020. Janse is sinds november 2017 als hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap verbonden aan de Open Universiteit.

Over Ronald Janse

Prof. dr. mr. Ronald Janse (Rotterdam, 1966) voltooide de studies geschiedenis en wijsbegeerte (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Nederlands recht (Open Universiteit) en promoveerde aan de Erasmusuniversiteit op de rechtsfilosofie van Thomas Hobbes. Voor zijn komst bij de OU werkte hij als universitair hoofddocent aan de rechtenfaculteiten van de Universiteit Utrecht (1998-2012) en de Universiteit van Amsterdam (2012-2017). Van 2007 tot en met 2012 was hij ook verbonden aan HiiL Innovating Justice. Janse heeft zich altijd ingezet voor onderwijsvernieuwing en was o.m. nauw betrokken bij de oprichting van het Utrecht Law College. Hij is hoofdredacteur van het Hague Journal on the Rule of Law. Zijn onderzoek gaat over de rechtsstaat.

Ronald Janse

prof. dr. mr. Ronald Janse