null Rondetafelsessie over Teacher Learning Groups

OW_NetworkLearn_10609_head_large.jpg
Rondetafelsessie over Teacher Learning Groups
Van maandag 18 mei tot en met woensdag 20 mei 2020 vindt de Networked Learning Conference 2020 online plaats. Op dinsdag 19 mei 2020 leiden Marjan Vermeulen en Emmy Vrieling van de Open Universiteit samen met Rosanne Hebing (Iselinge Hogeschool) er de rondetafelsessie Student welfare through involvement and networked learning in primary teacher training.

Engagement vergroten door teacher learning groups

Studentenwelzijn is momenteel een belangrijk aandachtspunt in lerarenopleidingen. Vooral de opleidingen van leerkrachten voor het basisonderwijs hebben te maken met dalende studentenaantallen, een gevarieerde populatie en een hoge uitval. Om het engagement van de leraren-in-opleiding te vergroten hebben verschillende opleidingen 'teacher learning groups' georganiseerd rond bepaalde topics. De groepen bestaan uit leraren, lerarenopleiders en leraren-in-spe van verschillende studiejaren. 

Richtlijnen voor het opzetten en faciliteren

Er is echter maar weinig onderzoek gedaan naar de vraag hoe je die groepen het best opzet en faciliteert. Tijdens de rondetafelsessie geleid door Emmy Vrieling, Marjan Vermeulen en Rosanne Hebing (Iselinge Hogeschool) zullen de deelnemers ervaringen en kennis uitwisselen en samen zoeken naar richtlijnen om het deelnemen van studenten aan deze groepen te faciliteren.

Kijk voor meer informatie op de conferentiesite.