null Safe & sound: muziektherapie voor vluchtelingkinderen

Home_Muziektherapie_15768_head_large.jpg
Gezondheid
Safe & sound: muziektherapie voor vluchtelingkinderen
Taal vormt soms een barrière om contact te maken en emoties te uiten. Dat geldt zeker voor vluchtelingkinderen die een verhoogde kans hebben op een trauma. Muziektherapie kan dan een uitkomst zijn. In het project Safe & sound gaan therapeuten het mogelijke effect van muziektherapie op psychosociale problemen bij vluchtelingkinderen onderzoeken en beschrijven.

Hoogleraar Vaktherapie Susan van Hooren en kind- & jeugdonderzoeker Evelyn Heynen werken daaraan mee vanuit de OU. Vluchtelingkinderen met een verblijfsstatus in zes klassen op twee basisscholen en een middelbare school in Zuid-Limburg doen mee bij het eenjarige project. ZonMw, organisatie voor kennisonderzoek in de zorg, financiert het onderzoek. De deelnemende scholen werken naast de Open Universiteit samen met muziektherapeuten, GGZ Mondriaan en Zuyd Hogeschool (als penvoerder). 

Oproep

Masterstudenten die graag willen meewerken aan dit onderzoek kunnen zich melden bij Susan van Hooren. Het is mogelijk om je masterscriptie over dit thema te schrijven.

Erkenning

Over het doel van het project zegt Susan van Hooren: ‘De muziektherapeutische interventie is al wel beschreven. Maar we willen deze beschrijving verder uitwerken en  onderbouwen zodat het een erkende aanpak kan worden die breder kan worden ingezet. Vervolgens willen we samen met het kennisnetwerk “Vluchtelingen en statushouders” nagaan hoe het proces en de uitgangspunten bruikbaar kunnen zijn voor andere vaktherapeutische interventies voor deze doelgroep, zoals met dans of drama.’

Trauma

Scholen krijgen meer vluchtelingkinderen in de klas. Deze kinderen hebben vaak al veel meegemaakt in hun land van herkomst, tijdens de vlucht en de periode van de asielaanvraag. Leerkrachten signaleren bij deze kinderen vaker concentratieproblemen, agressieve of angstige fantasieën, of extreme bezorgdheid over hun eigen veiligheid of die van anderen. De stress en angst maken het voor vluchtelingkinderen zelf moeilijker om te integreren op school. Ook hun schoolprestaties worden erdoor beïnvloed, wat tot schooluitval kan leiden. En natuurlijk heeft dit alles ook gevolgen voor de sfeer in de klas, ook voor de andere kinderen en de leerkrachten. 

Veerkracht versterken

Bij Safe & sound gaan drie muziektherapeuten en kind- en jeugdonderzoeker Evelyn Heynen samen met docenten in de klas aan de slag. De interventie is deels gericht op de hele klas. Bij kinderen die meer ondersteuning nodig hebben kan een individuele aanpak volgen. Muziektherapeuten werken stapsgewijs vanuit de mogelijkheden van de kinderen. Susan van Hooren: ‘De aanpak is oplossingsgericht, met aandacht voor positieve ervaringen om de veerkracht te versterken en klachten te verminderen.' 

Regie krijgen

Belangrijk is dat kinderen het gevoel van controle behouden, bijvoorbeeld als ze zelf een liedje maken over hun ervaringen. Het kind krijgt ook regie door het bijvoorbeeld te stimuleren om pianotoetsen in te drukken, die de muziektherapeut vervolgens in hetzelfde tempo volgt. Daardoor ontstaat een melodie.’Naast leerkrachten en andere kinderen worden ook de ouders betrokken bij het project. De interventie kan natuurlijk het gedrag van het kind thuis beïnvloeden. Dan is het goed als ouders ervan weten. Dat helpt mee de veerkracht van het kind te versterken.’

Meer informatie

Kijk op de website van ZonMW.

 

Lees ook:
4 mei 2022: Muziektherapie op school geeft vluchtelingenkinderen het gevoel erbij te horen