null Bedrijven helpen bij onderzoek naar Elektronisch Patiëntendossier

INF_Elektronisch_patienten_dossier_11459_head_large.jpg
Bedrijven helpen bij onderzoek naar Elektronisch Patiëntendossier
Onderzoek dat meteen kan worden ingezet in de praktijk én leidt tot een bijzondere samenwerking tussen de Open Universiteit en zorginstellingen. Pien Walraven, promovendus aan de faculteit Bètawetenschappen, staat direct in contact met bedrijven die te maken hebben met het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Zo gaf ze eerder deze maand een workshop bij adviesbureau Zorgkenners.

EPD is één van de belangrijkste IT-systemen die in de zorgsector wordt toegepast. Voor haar onderzoek kijkt Pien Walraven specifiek naar EPD alignment binnen ziekenhuizen, dat wil zeggen, hoe zorg je ervoor dat EPD's op de juiste manier worden toegepast in ziekenhuizen, in lijn met strategieën, doelen en behoeften van het ziekenhuis en haar stakeholders. En welke vorm(en) van architectuur zijn nodig voor het bewaken van de samenhang tussen strategie, proces, functionaliteit en IT.

Net als andere EPD consultants houdt Zorgkenners zich bezig met de implementatie en onderhoud van EPD’s. Zij zijn dus net als Pien dagelijks bezig met het vraagstuk van EPD alignment. Door middel van een actieve en constructieve dialoog worden de bevindingen van haar onderzoek getoetst en verder verfijnd. Zodoende levert haar onderzoek uiteindelijk concrete, wetenschappelijk onderbouwde handvatten op voor het zo goed mogelijk alignen van een EPD.

Zorgkenners publiceerde een artikel op hun website over de samenwerking en hun deelname aan het onderzoek van Pien Walraven. Lees het artikel Zorgkenners X Open Universiteit: onderzoek naar EPD-Alignment.