null Samenwerking OU en DIKW Academy een 'mijlpaal'

MST_DataScience_14290_head_large.jpg
Leren
Samenwerking OU en DIKW Academy een 'mijlpaal'
Een 'win-win-win' situatie en een 'mijlpaal': zo omschrijft dr. Rogier van de Wetering, universitair hoofddocent Informatica en Informatiekunde, de samenwerking tussen de Open Universiteit en de DIKW Academy, een dienstverlener en adviesbureau op het vlak van data-gestuurde vraagstukken. Eerste resultaat van de innovatieve samenwerking is de gloednieuwe opleiding Data Science, die in april start. De cursus is onderdeel van de programmalijn Certified Professional Programs, praktijkgerichte trajecten op academisch niveau, die studenten kunnen combineren met hun werk in de eigen beroepspraktijk.

Op 26 februari jongstleden werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit en de DIKW Academy ondertekend. De samenwerking moet gaan leiden tot nieuwe opleidingen voor de diverse rollen binnen Data Science en Analytics, passend bij de ontwikkeling die data-gedreven organisaties en bedrijven nu en in de komende jaren doormaken. 'Het is een mijlpaal in die zin dat het de eerste samenwerking is tussen beide partners', aldus Rogier van de Wetering. 'Maar slaat deze opleiding aan, dan is het zeker de intentie om het portfolio uit te breiden.'

Next level professional

De opleiding Data Science, gezamenlijk ontwikkeld door de OU en DIKW Academy, sluit perfect aan bij de missie die de OU zichzelf heeft gesteld. 'Bij de Open Universiteit hebben we Data Science als speerpunt geformuleerd', zegt Van de Wetering. 'Zodat studenten, met wetenschappelijke kennis van Data Science, verder kunnen groeien in hun carrière als analist, adviseur, ontwerper, maar ook als manager of architect. Deze opleiding maakt volwassen data scientists van ze, zeg maar de "next level professional". Het veld is enorm in beweging, nieuwe inzichten en tools volgen elkaar in sneltreinvaart op, maar ook management gaat een steeds grotere rol spelen. Daarom benader je in de cursus een project niet alleen vanuit de technische kant, maar ook vanuit het perspectief van de manager. Wat heb ik nodig om een project goed aan te vliegen en af te ronden?'

Praktijk en casus

De innovatieve samenwerking met DIKW biedt studenten daarbij straks een unieke kijk in de praktijk. Van de Wetering: 'Bij de DIKW Academy weten ze uiteraard wat er speelt, vanuit de directe praktijk. Van studenten verwachten we straks ook dat ze met een eigen casus op de proppen komen. In een periode van vier tot vijf weken krijgen ze de kans om een probleem in een real life setting op te lossen met behulp van Data Science. Zo kunnen ze laten zien dat ze op basis van data het probleem niet alleen inzichtelijk kunnen maken, maar tegelijk tonen wat de analyse oplevert, ook "business-wise" gezien. Noem het maar een soort “pre-advies'.

Win-win-win

Drie partijen hebben straks baat bij de opleiding én de samenwerking tussen beide partners, meent Van de Wetering. 'Uiteraard kunnen wij als Open Universiteit een mooie cursus toevoegen aan ons portfolio. Daarbij kunnen we optimaal gebruik maken van de faciliteiten, de kennis en de infrastructuur die DIKW in Nieuwegein biedt. Voor DIKW zelf levert de samenwerking met een label als de Open Universiteit niet alleen een verdienmodel, maar ook meer bekendheid en een groter netwerk op. Tenslotte zal ook de student profiteren van de samenwerking. Want behalve dat de student kan vertrouwen op academische kwaliteit en de skills krijgt om als datawetenschapper door te groeien, maakt hij of zij uitgebreid kennis met de praktijk in een real life setting, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de ruime ervaring die DIKW heeft in de dienstverlening op het vlak van informatiemanagement voor een effectieve bedrijfsbesturing. The best of both worlds dus!'

Inschrijven

Belangstellenden voor de opleiding Data Science kunnen zich hier aanmelden. De geplande startdatum is 18 april 2018. Meer vragen over de cursus en het programma? Neem contact op met het Team Professional Programs, via mst@ou.nl of 045 - 576 2777.