null Seminar: filosoferen over techniek

CW_SeminarFilosofieTechniek_15648_head_large.jpg
Seminar: filosoferen over techniek
Techniek is overal en beheerst ons dagelijks leven. Daarom wordt niet alleen door filosofen, maar ook door schrijvers en kunstenaars nagedacht over de rol en betekenis van techniek in de huidige samenleving. Vandaar het onderwerp van het komende seminar. Op 23 maart 2019 en 13 april 2019 spreken verschillende deskundigen over de manier waarop schrijvers, kunstenaars en filosofen uitdrukking gegeven hebben aan hun visie op de betekenis van techniek.

Studenten Cultuurwetenschappen kunnen dit seminar in hun bacheloropleiding opnemen. Maar het seminar staat ook voor toehoorders open: u kunt dan gratis genieten van inspirerende lezingen over een onderwerp dat iedereen bezighoudt.

Wees er snel bij. In verband met de maximale capaciteit van de zaal zullen de plaatsen in volgorde van aanmelding vergeven worden.

Aanmelden via: stz.cenr@ou.nl

Programma 23 maart 2019 in Eindhoven

10:00 - 10:30 aankomst en koffie
10:30 - 12:30 dr. Elisabeth den Hartog geeft een inleiding op Heideggers filosofie van de techniek. De invloed en reikwijdte van Heideggers opstel De vraag naar de techniek gelden als onomstreden. Maar wat zegt Heidegger nu eigenlijk in dat opstel? Aan de hand van tekstfragmenten en beelden uit een documentaire die Franse filosofen naar aanleiding van dit opstel maakten, ontdekt u het antwoord op deze vraag.
12:30 - 13:30 lunch en pauze
13:30 - 14:30 vervolg. Elisabeth den Hartog bespreekt Heideggers reflectie op kunst en mystiek als tegenkrachten die in het technocratisch tijdperk naar de mogelijkheid vooruitwijzen van een andere omgangswijze van de mens met zichzelf en de wereld. Wederom zal zij daarbij gebruik maken van tekstfragmenten en documentaire beelden.
14:30 - 15:00 theepauze
15:00 - 16:00 lezing door prof. Eddo Evink over de actuele discussies binnen de filosofie van de techniek.

* Ter voorbereiding op het ochtendprogramma van deze dag kunt u Die Frage nach der Technik van Heidegger lezen, in de Nederlandse of de Engelse vertaling van het Duitse origineel. Toegevoegd zijn bovendien een superkorte introductie alsmede een samenvatting van Heideggers betoog en een heel bekend antwoord op de vraag waar het Heidegger in zijn opstel over de techniek nu eigenlijk om begonnen was.

Programma 13 april 2019 in Eindhoven

10:00 - 10:30 ontvangst en koffie
10:30 - 12:00 onder voorbehoud: Elisabeth den Hartog spreekt over de film Modern Times van Charlie Chaplin. Allereerst zal de these besproken worden dat de film in zijn hoedanigheid van gedachtenexperiment als een zelfstandige vorm van filosoferen te beschouwen is. Vervolgens zal toegelicht worden dat Modern Times een aanklacht bevat tegen de vervreemding van de mens door de mechanisering van de arbeid.
12:00 - 13:00 lunchpauze
13:00 - 14:00 dr. Jeroen Vanheste spreekt over twee literaire werken van Michel Houellebecq, t.w. 'Elementaire deeltjes' en 'Mogelijkheid van een eiland'. In deze romans wordt 'gefilosofeerd' over de enige manier waarop het lijden van de westerse mens (naar de mening van de verteller) verholpen zou kunnen worden: door het met wetenschappelijke/technische middelen creëren van een nieuwe mens. In Elementaire deeltjes ligt de nadruk op de cultuurkritiek die een nieuwe mens nodig maakt en volgt (tegen het einde van de roman) de overgang naar Mogelijkheid van een eiland, waarin die nieuwe mens gestalte krijgt.
14:00 - 14:30 theepauze
14:30 - 15:30 prof. dr. R.P.H. Munnik houdt een lezing over techniek-kritiek en technologische mediatie. In deze lezing reflecteert dhr. Munnik op de betekenis van het gegeven dat artistieke en filosofische standpuntbepalingen ten aanzien van de techniek zelf ook al technologisch bemiddeld (kunnen) zijn.
15:30 - 16:30 discussieforum als aanloop tot afsluitende opdracht.

Locatie

Studiecentrum Eindhoven
Fellenoord 360 (4e etage)
5611 ZK Eindhoven