null Sensorapplicaties kunnen leren ondersteunen en prestaties verbeteren

OW_JanSchneider_13921_head_large.jpg
Digital Learning
Sensorapplicaties kunnen leren ondersteunen en prestaties verbeteren
Sensoren worden steeds populairder in onze samenleving. We hebben slimme horloges, smartphones en andere gadgets die zijn uitgerust met sensoren. Ze kunnen goed gebruikt worden om het leren te ondersteunen. Volgens Jan Schneider, promovendus bij de Open Universiteit, kunnen sensorapplicaties met ingebouwde feedback, leerlingen helpen hun fouten onder ogen te zien. Ze dragen bij aan de verhoging van het zelfvertrouwen en ze helpen prestaties te verbeteren.

Spreekvaardigheid ondersteunen

Deze conclusie beschrijft Jan Schneider in zijn promotieonderzoek ‘Sensor-based learning support’, waarin hij de bruikbaarheid van populaire sensoren in applicaties onderzocht. In zijn onderzoek legt hij de nadruk op vaardigheden die aan bod komen bij de spreekvaardigheid in het openbaar. Hiervoor maakte hij twee verschillende sensortoepassingen: De presentatietrainer, een applicatie die mensen helpt hun presentaties te oefenen terwijl ze feedback ontvangen over hun non-verbale communicatie. En The Booth, een applicatie die mensen helpt om zich emotioneel voor te bereiden op stressvolle evenementen, zoals het geven van presentaties aan het publiek.

Presentatie trainer

Resultaten uit het onderzoek tonen aan dat de feedback van de Presentatie trainer de leerlingen helpt om hun prestaties te verbeteren. Presentatoren die een pitch gaven in het openbaar voor- en nadat ze geoefend hadden met de Presentatie trainer, bleken na de oefensessie beter te presteren dan daarvoor. Leerlingen gaven aan dat ze de tool graag gebruiken om te oefenen voor toekomstige presentaties en bevestigen dat de feedback van de Presentatie trainer een goede aanvulling is op de feedback van medeleerlingen en docenten.

Meer positieve emoties

De andere op sensorgebaseerde applicatie, de Booth, is een op sensors gebaseerde applicatie die de gebruiker begeleidt bij een reeks psychologische oefeningen die helpt om gevoelens van stress en angst te verminderen terwijl de gevoelens van vertrouwen toenemen. Resultaten uit dit onderzoek geven aan dat deelnemers na het gebruik van de Booth aanzienlijk meer positieve emoties krijgen, zoals geluk, vreugde en enthousiasme en aanzienlijk minder negatieve emoties, zoals woede, stress en angst.

Jan Schneider: ’Over het geheel genomen worden beide applicaties door de leerlingen goed geaccepteerd en verbeteren ze de huidige cursussen spreken in het openbaar. Leerlingen kunnen vrij oefenen en krijgen feedback zonder het toezicht van een tutor. De Presentatie trainer analyseert het gedrag van de gebruiker en geeft de gebruiker maximaal één feedback instructie op één bepaald moment. Als de gebruiker een fout meerdere keren herhaalt of de fout niet corrigeert, onderbreekt hij de gebruiker, wijst hem op de fout en legt uit hoe hij deze kan corrigeren.’

Ontwikkelingsstadium

De op sensors gebaseerde leerondersteuning bevindt zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium. De leereffecten van de prototypes waren nauwelijks bestudeerd en de feedbackmechanismen van de prototypes waren vrijwel niet onderbouwd. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat sensorapplicaties perspectief bieden voor een breed scala aan onderwijsgebieden, waaronder wetenschap, sport en kunst. Met de juiste feedback kunnen sensoren goed gebruikt worden voor huiswerkopdrachten waardoor leerlingen in hun eigen tempo kunnen oefenen met persoonlijke terugkoppeling.

Jan Schneider verdedigt zijn proefschrift ‘Sensor-based learning support’ op vrijdag 24 november 2017 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotor is prof. dr. M. M. Specht hoogleraar aan de Open Universiteit. Copromotoren zijn dr. P. van Rosmalen, werkzaam bij Maastricht University en dr. D. Börner assistent professor aan de Open Universiteit.

Jan Schneider

Jan Schneider