null Sonja Kruisinga benoemd tot hoogleraar Overeenkomstenrecht

RW_Benoeming_SonjaKruisinga_12248_head_large.jpg

Sonja Kruisinga benoemd tot hoogleraar Overeenkomstenrecht

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mr. dr. Sonja Kruisinga benoemd tot hoogleraar Overeenkomstenrecht bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming gaat in per 1 september 2023. De nieuwe hoogleraar combineert deze functie met haar deeltijdaanstelling als Professional Support Lawyer in het team Commercial Contracting & Dispute Resolution bij Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat.

Onderzoek: overeenkomstenrecht en duurzaamheid

De leerstoel Overeenkomstenrecht (0,8 fte) is verbonden aan de vakgroep Privaatrecht van de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Voornaamste focus is het in Nederland geldende verbintenissenrecht in de brede zin, waaronder handelsrecht en het recht inzake commerciële contracten, zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief. In het onderzoek zal de hoogleraar onder meer aandacht besteden aan de vraag hoe het overeenkomstenrecht kan bijdragen aan duurzaamheid.

Sonja Kruisinga wordt tevens aangesteld als coördinator onderzoek bij de faculteit Rechtswetenschappen.

Over Sonja Kruisinga

Sonja Kruisinga studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht. Zij promoveerde in 2004 aan de Universiteit Utrecht. De titel van haar proefschrift luidde: (Non-)conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Vanaf 2004 was Sonja werkzaam als universitair hoofddocent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht. Sinds 2018 werkt Sonja in deeltijd als Professional Support Lawyer bij Van Benthem & Keulen. Sonja zal ook na 1 september 2023 aan dit kantoor verbonden blijven. Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag.


Sonja Kruisinga