null Speeddaten verbetert het gebruik van online leernetwerken

OW_Jobinterview_13430_head_large.jpg
Speeddaten verbetert het gebruik van online leernetwerken
Online leernetwerken waarin kennis wordt gedeeld, functioneren beter als je nieuwkomers helpt bij het leggen van de eerste contacten in het netwerk. Sibren Fetter, promovendus aan de Open Universiteit, ontwikkelde en testte hiervoor een systeem dat netwerkgebruikers met een vergelijkbare achtergrond aan elkaar koppelt om tijdelijk in een kleine (speeddate-)groep een vraag van iemand op te lossen. De drempel om vragen te stellen wordt hierdoor lager en contacten worden sneller opgebouwd en geïntensiveerd. Fetter promoveert met zijn onderzoek op 11 september 2015 aan de Open Universiteit. De titel van zijn proefschrift luidt 'Using Peer-Support to Expand and Support Online Learning Networks'.

Netwerk te groot

Steeds vaker maken mensen gebruik van online leernetwerken om hun kennis te delen en te verrijken en hun contacten uit te breiden. Zo is eTwinning een bekend internationaal leernetwerk voor leerkrachten met zo'n 350.000 leden. Als dit soort netwerken groter worden, kunnen nieuwkomers echter overweldigd raken door het aanbod. Zij durven geen vraag meer te stellen en mengen zich niet snel in discussies. Het gevolg is dat een beperkte groep leden zeer actief is en veel andere leden geïsoleerd raken of afhaken. Dit hindert het verspreiden van kennis maar brengt ook de stabiliteit van een netwerk in gevaar: als de kerngebruikers eruit stappen, valt het netwerk vaak uiteen.

Contacten door speeddates

Sibren Fetter stelt dat bouwers van een netwerk veel beter moeten nadenken over de communicatiemogelijkheden in het netwerk en het leggen van contacten moeten vergemakkelijken. Hij ontwikkelde daartoe een systeem waarbij nieuwkomers onder meer kunnen aangeven welke taal zij spreken en in welk onderwerp ze geïnteresseerd zijn. Als ze een vraag stellen, nodigt het systeem door middel van matching een kleine groep mensen met een vergelijkbare achtergrond uit om de vraag te beantwoorden. Zo ontstaat er een Ad-Hoc Transient Group die ook meteen weer eindigt als de vraag beantwoord is. Bij een nieuwe vraag wordt een nieuwe groep samengesteld. 'Zie het als een soort speeddaten voor groepen', aldus Fetter. Zijn onderzoek laat zien dat men op deze manier met meer mensen in contact komt en dat deze contacten meer worden gebruikt. Bovendien groeit het animo om mee te praten over vragen van anderen. Een bijkomend gevolg is ook dat de kwaliteit van forumdiscussies verbetert. 'Het systeem is dus een goede aanvulling op een forum', aldus Fetter.

Over Sibren Fetter

Sibren Fetter (1981, Den Haag) studeerde Onderwijspsychologie aan de Universiteit Maastricht. Na het afronden van zijn studie in 2005 bleef hij er werken als onderwijsexpert voor de faculteit Rechten. Vanaf 2007 was hij in verschillende functies werkzaam voor de Open Universiteit. Naast zijn promotie was hij begeleider van de cursus e-learning en toetskundige voor de gehele Open Universiteit. In 2013 was Sibren datamanager voor De Maastricht Studie. Sinds juni 2014 werkt hij opnieuw voor de Universiteit Maastricht, nu als loopbaanadviseur.

Promotie

Sibren Fetter verdedigt zijn proefschrift 'Using Peer-Support to Expand and Support Online Learning Networks' op vrijdag 11 september 2015 om 16.00 uur aan de Open Universiteit. Zijn promotor is prof. dr. P.B. Sloep.