null Student Voice: de student een stem geven bij onderwijsverandering

OW_NROonderzoeklearningnetworks_12768_head_large.jpg
Student Voice: de student een stem geven bij onderwijsverandering
Leerlingen en studenten hebben vaak nauwelijks een stem bij onderwijsveranderingen. Het project Student Voice gaat onderzoeken hoe je het onderwijs zo kunt organiseren dat zij er actief bij betrokken worden als mede-eigenaar en mede-ontwerper van onderwijs. Zo zou het onderwijs beter afgestemd moeten zijn op de intrinsieke motivatie en leerbehoeften van leerlingen. De Open Universiteit is mede-initiatiefnemer van het project.

Student Voice: de student een stem geven

De rol van leerlingen of studenten bij onderwijsverandering is meestal maar heel beperkt. Ze mogen advies geven, maar mogen niet meebeslissen over bijvoorbeeld leerdoelen. Het principe van de student voice, de leerling/student een stem geven, biedt waardevolle perspectieven voor het anders organiseren van onderwijs. Docenten vinden het echter vaak moeilijk om met leerlingen hierover de dialoog aan te gaan en samen met hen het onderwijsproces te ontwerpen. Deze nieuwe aanpak brengt dus vragen mee op het niveau van de school, van de docent en van de leerling/student.

In co-creatie het onderwijs anders organiseren

Het project Student Voice gaat onderzoeken hoe je het onderwijs zo kunt organiseren dat leerlingen er actief bij betrokken zijn als mede-eigenaar en mede-ontwerper van onderwijs. Dat gebeurt in co-creatie samen met vo-scholen en lerarenopleidingen, met leraren en leerlingen. Dat gebeurt in een doorlopend professionaliseringstraject met flankerend onderzoek gebaseerd op design-based research. Naast kennis ontwikkelen en delen over en voor het anders organiseren van onderwijsprocessen met de stem van de leerlingen, wil het project ook het kennisnetwerk rond dit onderwerp uitbreiden en verduurzamen.

Het project Student Voice

Het project Student Voice is een initiatief van de Open Universiteit en Hogeschool Utrecht. Hogeschool Utrecht coördineert het project. Naast de HU en de OU zijn ook Fontys Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Stichting Onderwijs Midden-Limburg, Meridiaan Opleidingsschool, Stichting Quadraam en Trion Opleidingsschool erbij betrokken. Het project wordt financieel gesteund door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het loopt van 1 september 2022 - 31 augustus 2026.
Contactpersoon bij de Open Universiteit is Marjan Vermeulen.