null Studentendag Psychologie

PSY_Studentendag_Psychologie_2019_head_large.jpg
Leren
Studentendag Psychologie
Op zaterdag 23 november 2019 organiseert de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen de landelijke Studentendag voor psychologiestudenten.

Deze dag vindt plaats in cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht en start om 10.30 uur.

Om 15.30 uur sluiten we af met een borrel.

Naast een plenaire lezing worden vijf workshops aangeboden. Studenten kunnen een keuze maken uit twee van de vier workshops.

Programma

Het programma van de Studentendag is breed van opzet, zodat deze dag interessant is voor zowel beginnende studenten als voor studenten die in de eindfase van hun studie zitten.

Van 12.15 tot 13.30 uur kunt u de informatiestands bezoeken. Er zijn stands voor de vakgroepen Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Levenslooppsychologie en Klinische psychologie. Daarnaast wordt er een stand bemand door studieadviseurs van de faculteit psychologie, de Opleidingscommissie en het SPS NIP.

10.30 - 11.00 Ontvangst en aanmelding
11.00 - 11.15 Plenaire sessie:
Opening van de dag
11.15 - 12.15 prof. dr. Arjan Bos, Hoogleraar Klinische Psychologie
Lezing: Eenzaamheid: oorzaken, gevolgen en interventies
Eenzaamheid is een groot probleem in onze maatschappij. Dertig procent van de Nederlanders is eenzaam. Hiervan is tweederde matig eenzaam en eenderde sterk eenzaam. In deze lezing zal dieper worden ingegaan op eenzaamheid. Wat is eenzaamheid precies? Welke soorten eenzaamheid kunnen we onderscheiden? Wat zijn de gevolgen van eenzaamheid voor het psychologisch welbevinden? Hoe kunnen we eenzaamheid het best aanpakken? In de lezing zullen niet alleen deze vragen worden beantwoord, maar zullen ook recente onderzoeksbevindingen worden gepresenteerd.
12.15 - 13.30 Lunch +
Bezoek informatiestands
13.30 - 15.30 Parallelsessies:
 

dr. Trijntje Völlink en dr. Marjan Nijkamp
Motiverende gespreksvoering en leefstijlcoach
In hoeverre weten we wat de ander aan positieve eigenschappen waarneemt en kunnen we dat gebruiken om een nieuwe stap te zetten? In deze workshop zien we onszelf door de blik van de ander in de oefening 'Goud zien'.
Hoe kun je een gezonde leefstijl volhouden? De kunst is om een gezonde leefstijl persoonlijk te maken en aan te sluiten bij de motivatie van de ander. Samen met de cliënt de focus bepalen, persoonlijke doelen formuleren en de motivatie tot verandering versterken. In de workshop gaan we hiermee aan de slag!

  prof. dr. Nele Jacobs, dr. Sanne Peeters en dr. Johan Lataster
Positief coachen

Coaching is een vaak gebruikte term voor diverse vormen van professionele begeleiding. Een coach werkt per definitie met mensen. Psychologische kennis is daarom onontbeerlijk in de coachingspraktijk om de cliënt op een effectieve en wetenschappelijk onderbouwde manier verder te helpen. In deze workshop kijken we via de bril van de zelfdeterminatietheorie naar de relatie tussen coach en coachee. Welke rol speelt ondersteuning van de psychologische basisbehoeften (autonomie, competentie, verbondenheid) in de coachrelatie en hoe kan de coach deze bevorderen?

 

prof. dr. Karen van Dam
Successful aging@work: A body-mind perspective
Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat we gezond en gemotiveerd aan het werk blijven. Vaak denken we dan aan de werksituatie: mag het alsjeblieft een ietsje minder druk, een beetje uitdagender en graag minder vergaderen! Maar er is ook een ander, aanvullend perspectief op gezond en gemotiveerd aan het werk zijn: bewegen en de balans tussen hoofd (teveel) en lichaam (te weinig) herstellen. In deze workshop zullen we de voordelen hiervan bespreken en natuurlijk ook ervaren.

  prof. dr. Susan van Hooren
Vaktherapie
Altijd al een eens willen weten hoe muziek, dans, drama, beweging en beeldend werken therapeutisch kan worden ingezet? En dit ook eens daadwerkelijk aan den lijve te ervaren? In deze workshop zal worden ingegaan op vaktherapeutische interventies, te weten beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en speltherapie. Dit zijn ervaringsgerichte interventies die binnen de zorg worden ingezet om psychische klachten of gedragsproblemen te reduceren en/of een persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Uitgangspunten, effecten en mogelijke werkingsmechanismen van deze interventies worden besproken. Dit wordt ondersteund met casussen uit de praktijk en werkvormen om het zelf te kunnen ervaren.
15.30 - 16.30 Borrel

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor de landelijke studentendag Psychologie.

De kosten voor deelname aan deze dag bedragen € 17,50, bij het formulier kunt u betalen via iDeal en via creditcard. Bij annulering van deelname korter dan 4 weken vóór aanvang van de Studentendag is restitutie van de kosten voor deelname helaas niet meer mogelijk.

De locatie is Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op zaterdag 23 november 2019.