null Studentendag Psychologie op 28 november

PSY_studentendag_2020_head_large.jpg
Studentendag Psychologie op 28 november
Op zaterdag 28 november 2020 organiseert de faculteit Psychologie de online landelijke studentendag voor psychologiestudenten. Naast een algemeen programmadeel kunnen studenten kiezen uit een aantal workshops.

Online programma

Deelnemende studenten kunnen kiezen uit twee tijdopties en uit een aantal workshops. Het programma van de studentendag staat ook in de flyer.

 • Optie 1
  10.00 - 10.15 Intro Arjan Bos
  10.15 - 11.15 Workshops*
  11.15 - 11.30 Pauze
  11.30 - 12.30 Lezing Susan van Hooren**
  12.30 - 13.30 Ontmoet studenten in jouw regio
 • Optie 2
  11.15 - 11.30 Intro Arjan Bos
  11.30 - 12.30 Lezing Susan van Hooren**
  12.30 - 12.45 Pauze
  12.45 - 13.45 Workshops*
  13.45 - 14.45 Ontmoet studenten in jouw regio

*Workshops

Gezondheidspsychologie

 • Trijntje Völlink en Roy Willems
  De complexiteit van stigma: van praktijk naar theorie
  Stigmatisering omvat de observatie dat een persoon of sociale groep anders is op basis van een bepaalde eigenschap en de devaluatie van deze groep of persoon als gevolg van deze eigenschap. Stigmatisering is een sociaal psychologisch fenomeen dat een belangrijke negatieve invloed heeft op het welbevinden van de gestigmatiseerde persoon. Als gezondheidspsycholoog is het belangrijk om de complexe processen achter stigmatisering te begrijpen. Dit kan negatieve effecten van goed bedoelde intenties voorkomen. Bijvoorbeeld, de National Health Service in de UK probeert overgewicht te verminderen, omdat dit een risicofactor is voor COVID-19. Echter, in de communicatie werd veel focus gelegd op de nationale kosten en de druk op de gezondheidszorg dat overgewicht met zich meebrengt. Deze communicatie kan een averechts effect hebben op het gewenste resultaat.
  In deze workshop gaan we verder in op de mechanismen achter stigmatisering en hoe je hier in je communicatie rekening mee kunt houden. Studenten zullen op basis van hun eigen kennis en ervaringen, samen een model van stigmatisering uitwerken. Dit zal tegen het licht van de meest recente theorie gehouden worden.
 • Juul Coumans en Lilian Lechner
  Motivatie voor gedragsverandering: hoe beweeg je mensen naar gezond(er) eetgedrag
  Motivatie is een zeer belangrijke voorwaarde voor succesvolle gedragsverandering. We gaan in op een lopend onderzoek naar een online, op maat gemaakte, interventie om mensen te motiveren gezond(er) te eten. Maar hoe motiveer je mensen door middel van psychologische gesprekstechnieken in een geautomatiseerde online omgeving? In deze workshop staan kennis uit de gezondheidspsychologie, eHealth, Self Determination Theory en motiverende gespreksvoering centraal. Studenten worden actief betrokken bij het uitwerken van zo’n interventie.

Klinische psychologie

 • Angela Mengelers
  Onvrijwillige zorg: resultaat van het dilemma veiligheid vs. vrijheid?
  In de zorg zijn aspecten als autonomie, vrijheid en veiligheid van groot belang, maar wat als deze met elkaar in de knel komen? Hoewel een persoon met dementie nog heel graag auto rijdt, kan de omgeving besluiten om de autosleutels af te nemen. Dit is een vorm van onvrijwillige zorg: zorg en maatregelen waarvoor de cliënt geen toestemming geeft en/of zich tegen verzet. De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking in het geval van onvrijwillige zorg of opname.
  In deze workshop ga je aan de hand van casuïstiek ontdekken wat de implicaties zijn van de Wet Zorg en Dwang: Wanneer mag je onvrijwillige zorg toepassen? Met wie dien je dit te bespreken?
 • Marie-Jose Enders
  Dierondersteunde interventies in de GGZ
  Dierondersteunde interventies(zoals paard ondersteunde (psycho) therapie vinden op steeds grotere schaal plaats in de Gezondheidszorg. In de workshop blikken we terug op het ontstaanvan 'therapie met paarden', vanaf wat 'hippotherapie' werd genoemd (paardrijden voor mensen met een handicap) naar Equine-Assisted Interventions (een doelgerichte interventie door een (psycho)therapeut, een coach, een ‘educator’ of andere gelicenseerde hulpverlener, waarbij een paard of ezel een ondersteunende rol speelt in de interventie voor volwassenen en kinderen met problemen van psychologische aard, binnen het functioneren in het dagelijks leven of op het werk. De state of art in praktijk en wetenschap zal worden belicht en de psychologische en andere mechanismes in de interventies worden besproken.

Arbeids- en organisatiepsychologie

 • Inge Hulshof
  Het vergroten van je werkgeluk en werkplezier – de rol van job crafting
  Veel organisaties zijn bezig met het vergroten van werkgeluk van hun medewerkers. Zo worden er Chief Happiness Officers aangesteld en worden organisatiebrede 'geluksprogramma's' uitgerold. Maar werken deze programma's wel? Is werkgeluk niet meer een individueel proces? In deze workshop staat het zelf creëren van werkgeluk en werkplezier centraal. Wat kunnen mensen zelf doen om hun werk te optimaliseren en beter te laten aansluiten bij hun wensen en behoeften. Niet alleen een theoretisch verhaal, maar ook praktische tips die jij direct kunt toepassen in je eigen werk!

Levenslooppsychologie

 • Johan Lataster, Nele Jacobs & team Levensloop
  De kracht van positieve psychologie
  Onder welke omstandigheden floreren we? Wanneer komen we tot ontplooiing en tot groei? Hoe bouwen we aan een zinvol, productief en gelukkig leven? Dit zijn enkele vragen die de positieve psychologie stelt. De positieve psychologie bestudeert die factoren die bijdragen aan het welbevinden en optimaal functioneren van individuen, groepen en samenlevingen. Het is deze positieve kijk op de mens en zijn ontwikkeling die binnen Levenslooppsychologie centraal staat en die onder andere in de gereviseerde mastercursussen 'Positief Coachen' en 'Positieve Psychologie' vertaald wordt naar de praktijk. Deze interactieve sessie neemt je mee in deze wereld en laat je de kracht van positieve psychologie ervaren

Algemene psychologie

 • Jannes Eshuis en Arjan Bos
  De psycholoog van 2030
  Psychologiestudenten die nu beginnen aan hun opleiding worden opgeleid voor het werkveld in 2030. In deze online workshop staat de psycholoog van 2030 centraal. Hoe ziet het werkveld er in 2030 uit? Welke kennis en vaardigheden moet een psycholoog dan bezitten? In hoeverre bereidt de huidige psychologieopleiding van de Open Universiteit goed voor op deze arbeidsmarkt? Welke wijzigingen in het curriculum zouden er voor kunnen zorgen dat psychologen in 2030 beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? In deze workshop zullen deze vragen aan de orde komen. De input die studenten geven in deze workshop zal meegenomen worden in de discussies over het toekomstige curriculum.

**Lezing Susan van Hooren

 • Vaktherapie: in actie met creativiteit, muziek, spel en beweging
  Vaktherapie bestaat uit therapeutische interventies voor mensen in de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, (special) onderwijs en revalidatie. In vaktherapie gaan deze mensen aan de slag met muziek, dans, drama, beeldende materialen en/of beweging. Dit geeft de mogelijkheid om mensen in actie te brengen of tot andere inzichten te brengen. Het handelen staat voorop en er kan gestreefd worden naar persoonlijke groei of verandering van gedrag, gevoelens of gedachten. In de praktijk zien therapeuten goeie resultaten, maar kunnen we dat ook wetenschappelijk aantonen? En hoe kunnen we effecten verklaren? Professor dr. Susan van Hooren zal ingaan op de onderbouwing van deze interventies vanuit wetenschappelijk onderzoek. Tevens zullen voorbeelden de revue passeren en daarmee worden ingegaan op de (on)mogelijkheden van deze behandelvormen.

  Prof. dr. Susan van Hooren (psycholoog/seksuoloog) is bijzonder hoogleraar Vaktherapie bij de Open Universiteit en Lector Kennisontwikkeling vaktherapieën (KenVaK). Ze leidt binnen dit kader de Coöperatie KenVak [ http://kenvak.nl/ ], het landelijke kennisnetwerk van zeven hogescholen op het gebied van Vaktherapieën. Ze heeft een breed nationaal en internationaal netwerk, een ruim aantal publicaties in vooraanstaande peer-reviewed tijdschriften en zet sterk in op valorisatie van onderzoeksresultaten naar de beroepspraktijk en de maatschappij.

Aanmelden

De workshops op de landelijke studentendag Psychologie zitten vol. Studenten kunnen zich nog wel aanmelden voor de introductie, de lezing en het programmaonderdeel 'Ontmoet studenten in je regio' via het Opleidingsportaal in yOUlearn.