null Studentendag Rechtswetenschappen 2020 'Corona en privaatrecht'

RW_Studentendag_17690_head_large.jpg
Studentendag Rechtswetenschappen 2020 'Corona en privaatrecht'
De studentendag mag zich elk jaar weer verheugen op een hoge opkomst en een goede waardering van studenten. Door het coronavirus is het dit jaar helaas niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten, vandaar dat we een online variant organiseren op 21 november 2020. De studentendag wordt georganiseerd door de vakgroep Privaatrecht. Het kan dan ook niet anders om het thema van de Studentendag 2020 'Coronacrisis en privaatrecht' te noemen. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Aanmelding

De studentendag is toegankelijk voor studenten rechtswetenschappen (bachelor en master), maar ook studenten Schakelzone Recht en alumni. Aanmeldtermijn is verstreken, het is niet meer mogelijk om je aan te melden.

Programma

10.00 uur Opening door prof. mr. Jac Rinkes, hoogleraar Privaatrecht
10.10 uur Voorstellen Amsterdamse Juridische Vereniging
10.15 uur Introductie door prof. mr. Jac Rinkes: impact van de Corona-crisis en -maatregelen op het privaatrecht
10.40 uur

Lezing Contracten en corona door prof. mr. Edwin van Wechem

Het contractenrecht staat voor een grote uitdaging: wat betekent de Corona-crisis en de in verband daarmee genomen maatregelen voor het contractenrecht? Denk aan (niet-)nakoming, overmacht, onvoorziene omstandigheden, ontbinding en wijziging van de overeenkomst, dwaling etc.

De vraag die spannend is, is of het huidige instrumentarium dat de wet biedt, voldoende is toegesneden om 'recht' te doen aan coronagerelateerde problemen.

11.05 uur

Lezing Verzekeringsrecht en corona door prof. mr. Marc Hendrikse

Een belangrijke vraag in het actuele verzekeringsrecht is of en tot op welke hoogte bestaande verzekeringspolissen dekking verlenen voor de gevolgen van de Corona-maatregelen. Denk aan werknemersverzekeringen, evenementenverzekering, bedrijfsstagnatieverzekering, maar ook bijvoorbeeld particuliere verzekeringen. Aandacht wordt besteed aan met name rechtspraak en uitspraken Kifid op dit terrein.

11.45 uur

Vragen en discussie

Studieadvies

We kunnen ons voorstellen dat het niet altijd even makkelijk is om te studeren of om de studie te combineren met een baan. Kun je hulp gebruiken bij het maken, of aanpassen, van je studieplanning? Heb je vragen over vrijstellingen of toelating? Twijfel je of je civiel effect kunt behalen? Dan kun je onze studieadviseurs bereiken via studieadvies.rechten@ou.nl voor de studenten van de bachelor of master Rechtswetenschappen en bureauschakelzone@ou.nl voor de studenten van Schakelzone Recht.