null Onderzoek naar huisdieren en kwaliteit van leven in de langdurige zorg

PSY_HondAutisme_15671_head_large.jpg
Onderzoek naar huisdieren en kwaliteit van leven in de langdurige zorg
Een praktijkgericht onderzoek voor het behouden van de positieve rol van huisdieren op de kwaliteit van leven van mensen die langdurige zorg ontvangen, heeft een subsidie van bijna 300.000 euro ontvangen van ZonMw. Het onderzoek is een gezamenlijk project van de Open Universiteit, het Radboudumc, Instituut voor Antrozoölogie en Zorgboog in Balans. Het onderzoek dat drie jaar gaat duren, start al in december 2020. Dr. Roeslan Leontjevas, universitair docent Psychologie, Methoden en Technieken, is projectleider.

Invloed huisdier op levenskwaliteit

Ruim de helft van alle huishoudens in Nederland heeft huisdieren die deel uit maken van het gezin. Onderzoeken lieten zien dat de invloed van huisdieren op de kwaliteit van leven van mensen, vooral bij kwetsbare mensen, groot kan zijn. Huisdieren bieden gezelschap en steun, verlichten eenzaamheid, helpen depressie te voorkomen, houden mensen actief en voorzien in de behoefte ergens voor te kunnen zorgen. 

Band tussen huisdier en zorgvrager

Mensen die langdurige zorg behoeven en huisdierbezitter zijn, kampen vaak met uitdagingen: aan de ene kant is de band met het huisdier voor hen van grote waarde, aan de andere kant wordt goede zorg voor het huisdier steeds moeilijker te realiseren. Vaak is er bij mantelzorgers en zorgverleners sprake van onbekendheid met de betekenis van het huisdier voor de zorgvrager en ontstaat een handelingsverlegenheid. Om de positieve effecten van het huisdier op de zorgvrager zolang mogelijk te behouden, zonder dat het huisdier daarbij tekortkomt, is er in de langdurige zorg behoefte aan hulpmiddelen om de rol van het huisdier te integreren in gestructureerde zorgplannen.

Toolkit

De Open Universiteit gaat samen met het Radboudumc, Instituut voor Antrozoölogie en Zorgboog in Balans een praktijkgerichte Toolkit ontwikkelen en testen. Er worden werkkaarten, implementatiewijzers en e-learning ontwikkeld voor familie en zorgverleners van thuiswonende huisdierbezittende mensen die langdurige zorg krijgen. De Toolkit zal helpen om goed afgewogen beslissingen te nemen, waarbij de kwetsbare zieke mensen de eigen regie zoveel mogelijk behouden. Aan de hand van een literatuurreview en meerdere kwalitatieve studies volgt de ontwikkeling van de Toolkit de stappen van de Experience-Based Co-design methode.  

Promovendus Open Universiteit

Een promovendus van de Open Universiteit zal tijdens het project aan zijn proefschrift werken. Zijn promotietraject aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit wordt begeleid door dr. Roeslan Leontjevas, emeritus prof. dr. Marie-José Enders vanuit het Instituut voor Antrozoölogie en haar opvolger aan de Open Universiteit prof. dr. Karin Hediger, vakgroep Klinische Psychologie, Sectie Antrozoölogie. De begeleiding vanuit het Radboudumc wordt gegeven door prof. dr. Debby L. Gerritsen, Faculteit Eerstelijnsgeneeskunde, leerstoel Welbevinden kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in de langdurige zorg. Zorgboog in Balans wordt vertegenwoordigd door drs. Lonneke Schuurmans, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie bij Zorgboog in Balans.