null Succesvolle afronding Train4smartservices: eerste lichting studenten zwaait af

INF_Train4SmartServices_15229_head_large.jpg
Succesvolle afronding Train4smartservices: eerste lichting studenten zwaait af
Eind juni 2020 werden de certificaten van het opleidingsprogramma Train4smartservices uitgereikt aan de eerste lichting studenten. Begin 2019 kozen ruim 70 professionals voor (om)scholing naar een baan in IT. Ze begonnen aan een intensief traject van achttien maanden waarin een stevig beroep werd gedaan op hun veerkracht, creativiteit en doorzettingsvermogen. Met succes! Ruim 43 trainees vonden hun droombaan.

Betrokkenheid Open Universiteit

De Open Universiteit (OU) is op verschillende manieren betrokken bij het project. De OU nam vanaf het begin deel in de planfase, vanuit de toenmalige faculteit Management, Science en Technology en maakte deel uit van de stuurgroep gedurende het hele project. Voor het ontwikkelen en het uitvoeren van het onderwijsprogramma werden docenten vanuit de vakgroep informatica ingezet. Medewerkers van het Centrum voor postinitieel onderwijs coachten een groep studenten tijdens de stage. Medewerkers van het Expertisecentrum onderwijs brachten hun expertise in bij het gebruik van yOUlearn binnen het project, de onderwijskundige ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsprogramma en ondersteuning bij de cursusevaluaties. Voor de ondersteuning van yOUlearn is ook een beroep gedaan op de IT afdeling en Onderwijsservices. Medewerkers van Finance en Control verzorgden de administratie van het project.

Prof. dr. Jol Stoffers, bijzonder hoogleraar faculteit Managementwetenschappen en stuurgroeplid van het programma Train4smartservices behandelde tijdens de feestelijke uitreiking van de certificaten de relevantie, actualiteit en het unieke karakter van dit project.

Over Train4SmartServices

Het project, mede gesubsidieerd door Interreg en de provincie, startte voorjaar 2018 en eindigt december 2020. Het is een samenwerkingsproject tussen onderwijsinstellingen en campussen in de grensregio Vlaanderen-Nederlands Limburg en de gemeente Heerlen. Doel van het programma is een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt voor smart services en ICT in de grensregio. Doelgroep zijn mensen op HBO niveau met affiniteit voor ICT, die of werkzoekend zijn of willen switchen naar ICT.

Door mensen om te scholen wordt het arbeidspotentieel beter benut. Van de 70 gestarte deelnemers hebben 43 trainees een baan gevonden tijdens het traject.  Belangrijke aandachtspunten bleken te zijn het niveau van de kandidaten bij de start, het inkomen van de kandidaten gedurende het traject en het plaatsen van de kandidaten bij bedrijven.

De samenwerking tussen de partners levert een mooi programma op dat als basis kan dienen voor een vervolg.

Train4SmartServices 2.0

De Open Universiteit is projectleider van het werkpakket dat verantwoordelijk is voor de evaluatie van het programma. Samen met de andere partners wordt er nu hard gewerkt aan de evaluatie van het programma, hetgeen moet leiden tot een voorzet business model 2.0. 
De eerste ideeën voor model 2.0 zijn om het programma  in te korten naar 9 maanden en de kandidaten vooraf te koppelen aan een bedrijf. Een grote uitdaging voor model 2.0 is het vinden van een duurzame financiering als alternatief voor de subsidie waarmee het huidige project werd uitgevoerd. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de gewijzigde arbeidsmarkt en met name de invloed van de COVID-19 crisis. 
In de komende maanden wordt het voorstel ontwikkeld voor model 2.0. Bespreking is gepland op de Train4smartservices onderwijsconferentie begin oktober 2020.