null Symposium 'eHealth: inzichten en uitdagingen'

PSY_Symposium_eHealth_head_large.jpg
Gezondheid
Symposium 'eHealth: inzichten en uitdagingen'
eHealth-toepassingen vinden steeds meer hun weg in ons leven en in de gezondheidszorg. Maar wat weten we over de kwaliteit en effectiviteit van dergelijke toepassingen? En hoe zorgen we ervoor dat ze aansluiten bij de behoeften van gebruikers en dat ze goed gebruikt worden? Dat zijn de vragen die aan de orde komen tijdens het symposium 'eHealth: inzichten en uitdagingen'. Dit symposium vindt plaats op vrijdag 25 januari 2019 in Heerlen. Aansluitend spreekt prof. dr. Catherine Bolman, hoogleraar eHealth-toepassingen, haar inaugurele rede uit.

Effectiviteit en kwaliteit

Het aanbod aan eHealth-toepassingen neemt hand over hand toe. Denk bijvoorbeeld aan apps om meer te bewegen of om te stoppen met roken, aan een digitale coach bij herstel na kanker of aan online beeldbellen met je arts. Ze bieden zelfhulp bij het werken aan gezond gedrag, bij zelfmanagement bij chronische ziekte of zijn onderdeel van een behandeling, bijvoorbeeld voor angstklachten bij een psycholoog. Maar wat weten we over de kwaliteit en effectiviteit van dergelijke toepassingen? En hoe zorgen we ervoor dat ze aansluiten bij de behoeften van gebruikers en dat ze goed gebruikt worden? Dit symposium 'eHealth: inzichten en uitdagingen' richt zich op deze vragen vanuit een breed perspectief.

Sprekers

De eerste spreker is dr. Rik Crutzen. Hij gaat in zijn lezing getiteld ‘Gebruik van internet voor gedragsverandering: niets nieuws onder de zon? vooral in op eHealth binnen de publieke gezondheidszorg en gezondheidsbevordering. De tweede spreker, prof. dr. Miriam Vollenbroek-Hutten, gaat in op de eHealth-toepassingen in het veranderende ziekenhuislandschap. Haar presentatie is getiteld Fysiek en functioneel in vorm dichtbij door inzet van technologie. De derde spreker tijdens het symposium is prof. dr. Heleen Riper. Zij bespreekt eHealth-toepassingen in de geestelijke gezondheidszorg (eMental Health) en geeft een overzicht van de stand van zaken..

Aansluitend oratie

Het symposium vindt plaats van 13.00 tot 15.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Aansluitend houdt prof. dr. Catherine Bolman haar inaugurele rede getiteld ‘eHealth-toepassingen bij kwetsbare groepen: een uitdaging’.

Aanmelden

Aanmelden voor de oratie en/of het symposium is mogelijk tot 11 januari 2019.