null Symposium over de aanpak van psychisch geweld

RW_Janssen_Dreissen_PsychischGeweld_18931_head_large.jpg

Symposium over de aanpak van psychisch geweld

In 2022 verscheen het onderzoeksrapport 'Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten', dat in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid werd gemaakt door Janine Janssen en Wilma Dreissen, beiden hoogleraar aan de Open Universiteit en Karlijn Juncker van Avans Hogeschool.

Eén van de aanbevelingen uit dit rapport was het investeren in deskundigheidsbevordering van professionals in de veiligheidszorg, op het gebied van psychisch geweld. Daarom organiseren de drie partijen gezamenlijk het symposium Psychisch Geweld op donderdag 14 september 2023 op het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag.

Onafhankelijk onderzoek

In 2020 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de strafbaarstelling van psychisch geweld. Onafhankelijk van die motie, deden de Open Universiteit en Avans Hogeschool al onderzoek naar deze vraagstelling. Dat leidde tot een openbaar webinar rond deze thematiek. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht de onderzoekers dit onderzoek te verdiepen en de door de Kamer gestelde vragen te beantwoorden. Het resulterende rapport 'Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten' is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Programma

Het symposium bestaat uit een aantal lezingen. Janine Janssen is naast een van de sprekers tevens dagvoorzitter.

  • Psychisch geweld in eerzaken - door Janine Janssen, bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit, hoofd Onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool
  • Psychisch geweld en het Openbaar Ministerie - door Esmé Wiegman, directeur Valente, branchevereniging voor opvangorganisaties
  • Speech over het belang van de aanpak van psychisch geweld - door demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind
  • Goede verslaglegging van psychisch geweld: tips voor niet-juristen - door Wilma Dreissen, hoogleraar Straf- en procesrecht aan de Open Universiteit, en Robert Timmers, promovendus van de Open Universiteit
  • Psychisch geweld en het Openbaar Ministerie - door Judith van Schoonderwoerd den Bezemer - Wolters, landelijk Officier van Justitie Huiselijk geweld, kindermishandeling en zeden van het Openbaar Ministerie

Digizine Psychisch Geweld

Tijdens het symposium wordt ook het digizine Psychisch Geweld aangeboden aan demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Dit digizine is door Avans en de Open Universiteit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkeld voor professionals uit de veiligheidszorg en bevat allerhande informatie en achtergronden over psychisch geweld. Dit digizine is goed te gebruiken in opleidingsmodules en zal periodiek worden geactualiseerd.

Praktische informatie

Het symposium Psychisch Geweld vindt plaats op donderdag 14 september 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur in het auditorium van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147 in Den Haag. Meld je vooraf aan via het online aanmeldformulier. Meer informatie over het symposium is terug te vinden op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gerelateerde artikelen

Kijk voor meer informatie het webinar strafbaarstelling psychisch geweld terug. Bekijk ook het rapport Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten en het nieuwsbericht Rapport over strafbaarstelling psychisch geweld naar Tweede Kamer.